kranten

Rutgers: "Hoge cijfers seksueel geweld Europa zorgelijk"

"We vinden ze zorgelijk, maar we zijn niet verbaasd", is de reactie van Rutgers op de resultaten van een grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen in Europa. Het Europese Agentschap voor de Grondrechten bracht de cijfers 5 maart jl. naar buiten. Het onderzoek dat wij driejaarlijks uitvoeren in Nederland laat ook hoge cijfers zien.

Het Europese agentschap deed een grootschalig onderzoek onder 42.000 vrouwen in 28 Europese landen, waaronder Nederland. Dit onderzoek is uniek omdat voor het eerst de ervaringen van volwassen vrouwen in de verschillende landen met elkaar vergeleken worden.

Door de grootschalige aanpak kunnen ook verschillende groepen onderling vergeleken worden. Dus ook heterovrouwen versus niet-hetero's, en vrouwen met en zonder beperking.

Niet verrassend

Uit het onderzoek blijkt dat veel vrouwen het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Zo heeft 33% van de Europese vrouwen sinds haar 15e lichamelijk of seksueel geweld meegemaakt, is 5% wel eens verkracht en heeft 55% ervaringen met seksuele intimidatie. Twaalf procent geeft aan voor haar 15e enige vorm van seksueel geweld te hebben meegemaakt. De cijfers zijn schokkend maar op zich niet verrassend. In veel internationaal onderzoek komen altijd hoge prevalentiecijfers over seksueel geweld naar voren, ook in Nederland. Wel blijkt uit het Europese onderzoek dat de percentages in Nederland op een aantal aspecten hoger uitvallen dan het Europese gemiddelde. Dat betekent niet per se dat seksueel geweld in Nederland vaker voorkomt. De verklaring van de Europese onderzoekers lijkt plausibel: Nederlandse vrouwen herkennen seksueel geweld eerder als zodanig en accepteren dat wellicht minder snel. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat we in Nederland open zijn over seksualiteit en er op scholen aandacht aan besteden, waardoor mensen eerder in de gaten hebben wat onacceptabel gedrag is.

Bevolkingsstudie

Wij doen elke drie jaar onderzoek naar vormen van seksueel geweld onder een vergelijkbare leeftijdsgroep. Daarin worden ook mannen naar hun ervaringen gevraagd. Onze meest recente cijfers komen uit de Bevolkingsstudie Seksuele Gezondheid (2011).

Onze cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar met het Europese onderzoek; dat komt waarschijnlijk omdat de vragen anders zijn gesteld, en er een strenge of juist minder strenge definitie is gebruikt. Zo zijn onze verkrachtingscijfers bijvoorbeeld hoger. Wij vragen echter naar  'geslachtsgemeenschap tegen je wil', terwijl in het EU-onderzoek wordt gevraagd naar 'forced you into sexual intercourse by holding you down or hurting you.' Die vraagstellling is strenger, waardoor het percentage lager uitvalt. Aan de andere kant vinden wij in onze bevolkingsstudie een lager cijfer voor seksuele intimidatie. Dat komt omdat wij seksueel getinte opmerkingen niet meetellen en de EU-onderzoekers wel.

Conclusie

Afgezien van dergelijke onderzoekstechnische verschillen komen beide studies tot dezelfde conclusie, namelijk dat seksueel geweld tegen vrouwen vaak voorkomt. Het benadrukt maar weer eens het belang van goede voorlichting en weerbaarheidstraining, maar ook van preventie-activiteiten onder potentiële plegers. Hopelijk draagt het bij aan het verhogen van de bewustwording dat seksueel geweld niet deugt en dat vrouwen er ernstige klachten aan over kunnen houden. Ook dit blijkt uit het EU-onderzoek: een derde is op de lange termijn depressief, en bijna de helft heeft angstklachten, voelt zich kwetsbaar en/of heeft relatieproblemen.

Boodschap

Maar bovenal: veel vrouwen schamen zich en voelen zich schuldig als ze seksueel geweld hebben meegemaakt. Een vijfde zoekt geen hulp omdat ze zich teveel schaamt. De eerste boodschap die we deze vrouwen zouden moeten meegeven is: het ligt niet aan jou!

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers