Man die de krant leest

Rutgers blij met resolutie Europees Parlement over bevorderen gendergelijkheid

Op 10 maart jl. werd er in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg gestemd over een resolutie over gendergelijkheid in de Europese Unie. Wij zijn blij met deze resolutie omdat het laat zien dat het EP gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel heeft staan.

Deze niet-bindende resolutie van rapporteur Marc Tarabella is door het Europees Parlement (EP) aangenomen met 441 stemmen voor, 205 tegen en 52 onthoudingen. Resoluties van het EP zijn niet-bindend: ze beogen de Europese Commissie en de lidstaten in actie te laten komen.  

Betaald Vaderschapsverlof

Hiermee verzoekt het Europees Parlement de Europese Commissie en de lidstaten te zorgen voor betaald vaderschapsverlof met een minimumduur van 10 werkdagen. Daarnaast wordt erkend dat toegang tot anticonceptiemiddelen en abortus een vrouwenrecht is. 

Oproep

Rutgers is blij met deze resolutie, omdat het EP laat zien gendergelijkheid hoog in het vaandel te hebben staan en erkent dat toegang tot anticonceptie en abortus tot de vrouwenrechten behoort. Ook positief vinden we het dat deze resolutie lidstaten oproept om te zorgen voor betaald vaderschapsverlof van minimaal tien dagen. Wij vinden het van belang dat vaders betrokken moeten kunnen zijn bij de zwangerschap van hun partner en bij de geboorte en zorg voor hun kind.

Lees het persbericht van het Europees Parlement.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers