kranten

Rutgers bedankt deelnemers Postcode Loterij voor 900.000 euro

Op 4 maart 2019 maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat we ook in 2019 de jaarlijkse bijdrage van € 900.000 ontvangen. Dit bedrag krijgen we dankzij de 3 miljoen deelnemers die het mogelijk maken dat de Postcode Loterij een bedrag van 370,6 miljoen euro kan schenken aan 117 goede doelen. We zijn weer heel blij! Deelnemers, bedankt!

Ton Coenen en Quinty Trustfull met de cheque van de Postcode Loterij (Foto: Roy Beusker)

Directeur Ton Coenen met Postcode Loterij ambassadeur Quinty Trustfull 4 maart op het Goed Geld Gala 

enkele Rutgers' collega's met de postcode loterij cheque

Enkele blije Rutgers' collega's met de cheque van de Postcode Loterij

Goed Geld Gala

Het Goed Geld Gala, dat dit jaar op 4 maart werd gehouden in Carré, is hét jaarlijkse evenement voor de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Dan maakt de Nationale Postcode Loterij de bijdragen voor de goede doelen bekend, wie een schenking ontvangt uit het Droomfonds en welke aanvragen ze hebben gehonoreerd voor de zogenaamde 13e trekking.

In 2018 honoreerde de Postcode Loterij een bedrag van 11,9 miljoen euro uit het Droomfonds aan ons. We waren zielsblij! Met dit bedrag voeren we een groot vierjarig project uit gericht op het terugdringen van onveilige abortus in onder meer Kenia en Ethiopië. 

Mensenrechten en onderzoeksjournalistiek

Dit jaar zijn er schenkingen voor onder meer organisaties die strijden voor de bescherming van mensenrechten en onderzoeksjournalistiek.
Zo is het ICIJ een netwerk van meer dan 200 professionele onderzoeksjournalisten uit 83 landen. ICIJ signaleert misstanden waarnaar journalisten in verschillende landen onderzoek doen. Vervolgens zet de organisatie haar wereldwijde medianetwerk in om aandacht te vragen voor de onderzoeksresultaten. Op die manier dragen ze eraan bij dat actie wordt ondernomen. Een voorbeeld van haar werk is het onderzoek dat bekend is geworden als de ‘Panama Papers’.

Een ander voorbeeld van een organisatie die een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ontvangt is Bellingcat. Dat is een wereldwijd onlinenetwerk van professionals en vrijwilligers dat onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen. Hierbij maken ze gebruik van openbare onlinebronnen zoals bijvoorbeeld social media en Google Earth. In Nederland is Bellingcat vooral bekend van het onderzoek naar het neerschieten van de MH17. Naast het doen van eigen onderzoek traint Bellingcat ook anderen om op deze manier bewijzen te verzamelen.

Klimaatverandering en natuurherstel

Andere grote bijdragen gaan naar organisaties die werken aan het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen en herstellen van natuur.  
Het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace zijn verrast met een extra bijdrage van 2 miljoen euro om het bedreigde Amazonegebied in Brazilië verder te kunnen beschermen. En Urgenda kreeg een extra bijdrage van ruim 1,6 miljoen euro om klimaatzaken wereldwijd te ondersteunen.

Waardevolle partner 

De Nationale Postcode Loterij doneert de helft van ieder lot aan goede doelen op het gebied van mens en natuur. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 5,8 miljard euro geschonken aan meer dan 100  goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Voor ons is de Nationale Postcode Loterij is een waardevolle partner. De Loterij denkt met ons mee en geeft ons de ruimte om projecten te financieren die soms lastig te financieren zijn. Seksualiteit is immers best een lastig onderwerp en lang niet alle grote donoren durven innovatieve projecten aan. In eerdere jaren viel Rutgers verschillende keren in de prijzen voor de 13e trekking. Door mee te spelen steunt u indirect ook Rutgers.

Speel mee!

Wilt u meespelen? Loten zijn verkrijgbaar via de website van de Postcode Loterij.

Reacties