Promotie Billie de Haas op seksuele voorlichting in Oeganda

14 december promoveert onze oud-collega Billie de Haas bij de Universiteit Groningen op seksuele voorlichting in Oeganda. De titel van haar proefschrift is 'Sexuality education in Uganda. Teachers’ reasoning in a 'morally upright' context'.

Billie de Haas (foto: Leonie van de Mortel)Nauwelijks voorlichting

Seksuele voorlichting wordt niet of nauwelijks gegeven op middelbare scholen in Oeganda. En wanneer wél voorlichting wordt gegeven, bestaat die vaak uit foutieve informatie en angstboodschappen. Hoewel docenten graag willen bijdragen aan het welzijn van hun leerlingen, bevinden zij zich vanwege de heersende culturele en religieuze normen in zo’n kwetsbare positie dat zij uit zelfbehoud genoodzaakt zijn af te zien van goede, volledige seksuele voorlichting.

De Haas werkte bij haar promotieonderzoek samen met Rutgers en onze Oegandese partners om te onderzoeken hoe seksuele voorlichting binnen de culturele en religieuze context van Oeganda kan bijdragen aan het seksuele welzijn van jongeren.

Meer ondersteuning

De Haas laat zien dat docenten als seksuele voorlichters een kwetsbare positie hebben. Om te zorgen dat seksuele voorlichting beter geïmplementeerd wordt, is het belangrijk om docenten beter te ondersteunen, stelt De Haas. Dat kan door op schoolniveau het beleid en de verschillende belanghebbenden op één lijn te krijgen over het seksuele welzijn van leerlingen en de rol die docenten als seksuele voorlichters daarin kunnen spelen.

Van onderzoek naar implementatie

Rutgers onderstreept het onderzoek en heeft de conclusies en aanbevelingen van haar onderzoek al eerder verwerkt in de trainingen seksuele vorming aan leraren en bij de deskundigheidsbevordering van onze partners in Oeganda en daarbuiten.

Zo is de Whole School Approach grotendeels ontwikkeld om een aantal van de bottlenecks die zij signaleerde aan te pakken. Met dit handboek kunnen scholen stap voor stap seksuele voorlichting implementeren. Het biedt ondersteuning voor dit belangrijke maar gevoelige onderwerp voor iedereen op en rond school, onder wie ouders, gezondheidswerkers en vertegenwoordigers van de overheid. Deze werkwijze is duurzaam en vergroot de impact.

Daarnaast ondersteunen programma’s zoals Right Here Right Now maatschappelijke organisaties in onder meer Oeganda om gezamenlijk te lobbyen voor een meer open en inclusieve omgeving voor het geven van seksuele voorlichting op school. 

Reacties