man leest krant

The power of choice: Lancering Wereldbevolkingsrapport 2018

Keuzevrijheid rondom het krijgen van kinderen kan de wereld veranderen. Dit vooruitzicht speelde een centrale rol tijdens de lancering van het Wereldbevolkingsrapport 2018 van UNFPA op woensdag 17 Oktober jl. Die lancering vond plaats bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en werd georganiseerd door Rutgers samen met dat ministerie en UNFPA. In het programma kwam reeks van professionals aan bod op het gebied van beleid, reproductieve gezondheid en rechten en bevolkingsdynamiek. Twee sprekers uit Senegal, Fatima Sy en Solange Mbaje, namen deel via een videoverbinding vanuit de Nederlandse ambassade in Dakar.

Een gezonder geboortecijfer

Birgitte Tazelaar en Arthur ErkenDe ochtendsessie startte met een inspirerende toespraak van Arhur Erken van UNFPA. Erken verwoordde het belang dat we ons concentreren op de keuzevrijheid van meisjes en vrouwen en onderstreepte hoe dit meer en meer een rol speelt in onze eigen Europese ‘achtertuin’. Hij voegde daaraan toe dat een gezonder (mondiaal) geboortecijfer alleen mogelijk is als meisjes en vrouwen de vrijheid hebben zelf te kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen ze willen krijgen. 

Noch vrouwen in hoge inkomenslanden noch in lage inkomens landen hebben momenteel veel keuzevrijheid rondom het krijgen van kinderen. “Reproductieve rechten staan onder druk, ook in Europa. Natuurlijk moeten we daartegen in actie komen. Overal en onder welke omstandigheden dan ook.” Erken onderstreepte nog eens dat we het aantal van 9 miljard mensen op de wereld naderen. Een fundamentele stap om bevolkingsgroei aan te pakken, is het verbeteren van de reproductieve rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd. 

Verbeteren van keuzevrijheid

Birgitte Tazelaar, directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika en tevens plaatsvervangend Directeur-Generaal voor internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse zaken, benadrukte het belang van het betrekken van religieuze leiders. “Elk jaar ondergaan ongeveer 3 miljoen adolescente meisjes een onveilige abortus. Tegelijkertijd blijven er hardnekkige misverstanden bestaan over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, neemt de ruimte voor maatschappelijke organisaties af in grote delen van de wereld en neemt ongelijkheid toe. 

Aanhoudende genderongelijkheid en -discriminatie

Precious NjerereDe volgende spreker op het programma, Precious Njerere, senior-medewerker bij Rutgers voor GUSO, begon met een interactieve quiz. Alle aanwezigen deden mee met hun smartphone en beantwoordden drie vragen in verband met bevolkingsgroei en reproductieve rechten.
Na dit intermezzo verklaarde Njerere welk direct effect aanhoudende genderongelijkheid en -discriminatie heeft op de keuzevrijheid van meisjes en vrouwen bij het krijgen van kinderen. “Beide zaken hebben impact op de autonomie en besluitvorming van vrouwen en daarnaast ook negatieve invloed op hun toegang tot onderwijs en arbeidsparticipatie.” Ze legde uit hoe Rutgers en vele anderen hard werken om gendergelijkheid te bewerkstelligen in de wereld, om obstakels uit de weg te ruimen die ontwikkelingen in reproductieve gezondheid en rechten tegenhouden of terugdringen en waarom het van fundamenteel belang is jongeren centraal te stellen. 

Fatima Sy & Solange MbajeJongerenparticipatie

De lancering werd verder belicht door de speeches van Fatima Sy, directeur van de coördinerende unit van het Ouagadougou Partnerschap, en Solange Mbaje, de Senegalese landencoördinator van Right Here Right Now, een mondiaal pleitbezorgingsprogramma. Ze deelden hun ervaringen als pleitbezorgers voor SRGR in Senegal. Ze benadrukten met klem de toegevoegde waarde van partnerschappen en betekenisvolle jongerenparticipatie (Meaningful Youth Participation). Solange beschreef hoe ze als nationaal platform samenwerken met een diverse groep organisaties, zoals door jongeren geleide organisaties, meisjesorganisaties, en LHBT-groepen. Ze bracht daarbij in hoe het ze lukt samen te werken met de verschillende ministeries in Senegal, waaronder het ministerie van Financiën en dat van Volksgezondheid, bijvoorbeeld als partners voor onderdelen van hun pleitbezorgingsactiviteiten. Ze proberen de hele overheid te betrekken bij hun werk en bij het bereiken van de doelen voor SRGR en ook houden ze hen daarvoor verantwoordelijk.   

In de media

Rutgers' rol

Rutgers maakt zich sterk voor gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland en wereldwijd. Rutgers faciliteert jaarlijks de lancering van het Wereldbevolkingsrapport van UNFPA in Nederland.

Wereldbevolkingsrapport en samenvatting

Reacties