kranten

Porno moet onderdeel zijn van lessen over relaties en seksualiteit

In verschillende regionale media is vandaag aandacht voor een onderzoek van het Britse Institute for Public Policy Research (IPPR) naar jongeren en internetporno. Onze Ineke van der Vlugt reageert hierop en pleit ervoor dat porno als onderdeel meegenomen wordt in lesprogramma's over relaties en seksualiteit op scholen.

Zeven van de tien Britse 18-jarigen denkt dat porno schadelijk kan zijn voor hun beeld van seks en relaties.

De resultaten van het Britse onderzoek komen grotendeels overeen met onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder jongeren in Nederland (Seks onder je 25e, 2012). Jongens gaan eerder op zoek naar porno en beleven die anders dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten, zegt Van der Vlugt. "Terwijl porno bij veel jongens lustgevoelens oproept, vinden meisjes het vaker vies en niet opwindend."

Of meisjes onder druk van porno in bed ook daadwerkelijk dingen tegen hun zin doen? Wetenschappelijk is nooit onomstotelijk aangetoond dat pornografie tot grensoverschrijdend seksueel gedrag leidt, zegt Van der Vlugt. "We weten wel dat meisjes vaak te maken krijgen met seksuele dwang. Ook is bekend dat jongeren die porno aantrekkelijk, realistisch en leerzaam vinden, er sneller een voorbeeld aan nemen."

Ze wijst erop dat porno ook voor jongens een dwingend voorbeeld kan zijn. "Het gevoel om seksueel ook zo te moeten presteren, kan ze onzeker maken."

De module 'Jij en de media' is een aanvulling op het lespakket 'Lang Leve de Liefde' voor het vmbo, ontwikkeld door Rutgers en Soa Aids Nederland. Hiermee leren vmbo-leerlingen van 13 tot 15 jaar in twee lessen omgaan met seksueel getinte en geïdealiseerde beelden in de media en genuanceerder na te denken over seksualiteit en rolpatronen. Het doel is om seksuele grensoverschrijding te voorkomen.

Acht van de tien Britse jongeren vindt dat porno online te gemakkelijk per ongeluk bereikbaar is. Een meerderheid keek vanaf 13 tot 15-jarige leeftijd regelmatig naar porno.

Ook Nederlandse kinderen komen makkelijk in aanraking met porno. SIRE heeft daarom met advies van Rutgers de campagne 'Praat met je kind over seks voordat internet dat doet' ontwikkeld.

Meer over de SIRE-campagne en tips voor het praten met je kind over seks in de media.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers