kranten

Ploumen kort op SRGR budget

Door een daling van het Bruto Nationaal Product (BNP) wordt er gekort op één van de belangrijkste pijlers van minister Ploumen’s beleid, namelijk seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief hiv/aids. En dat terwijl minister Ploumen in haar recent gepubliceerde beleidsnota ‘Wat de wereld verdient: een agenda voor hulp, handel en investeringen’ nog aankondigde juist niet op dit thema te korten. Nu deze korting toch plaatsvindt, verzwakt minister Ploumen haar eigen beleid.

Waarom Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)?

SRGR is een belangrijk thema. Het gaat om de mogelijkheid zelf te kunnen kiezen of, met wie en hoeveel kinderen je krijgt, om toegang te hebben tot condooms, anticonceptiemiddelen en aidsremmers, om goede  zorg te krijgen tijdens de zwangerschap en bevalling, en om goede seksuele voorlichting voor jongeren.

Investeren hierin is en blijft broodnodig. Nog steeds willen ruim 200 miljoen vrouwen en meisjes wel anticonceptiemiddelen gebruiken,  maar hebben er geen toegang toe. Nog steeds sterven jaarlijks 290.000 moeders onnodig in het kraambed. En nog steeds hebben 16 miljoen mensen die leven met hiv geen toegang tot aidsremmers. Met de aangekondigde korting van 15 miljoen euro zal vooruitgang op deze thema’s bemoeilijkt worden.

Goede SRGR ligt aan de basis van economische ontwikkeling en een stabielere wereld. Goede SRGR zorgt ervoor dat meer mensen een gezond en productief leven kunnen  leiden. Door nu te korten op het SRGR-budget, verzwakt minister Ploumen haar eigen beleid.

Pijnlijke korting

De verdere verlaging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking door de daling  van het BNP is over de gehele linie zeer pijnlijk omdat het bovenop de bezuinigingen komt die het kabinet-Rutte II al heeft aangekondigd.  Wij betreuren het dat nu ook het SRGR-budget gekort wordt. Eerder dit jaar nog presenteerden minister Ploumen en minister Timmermans beleid waarin sterk wordt ingezet op SRGR. Met de nieuwe begroting wordt er een budgettaire keuze gemaakt die indruist tegen het huidige handel-, ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid.

De Tweede Kamer is nu aan zet

De SRGR Alliantie - een samenwerkingsverband voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten bestaande uit AMREF Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life, Rutgers en Simavi - is teleurgesteld over de korting en zal dit de komende periode aankaarten. Het is nu aan de Tweede Kamerleden om deze korting aan te vechten en ervoor te zorgen dat minister Ploumen niet snijdt in de effectiviteit van haar eigen beleid!

Reacties