Man leest krant

Photovoice: een foto zegt meer dan 1000 woorden

Van 4 september tot 8 oktober is in de hal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag de ‘Photovoice’-tentoonstelling te zien. De tentoonstelling benadrukt het belang van betere seksuele gezondheid en rechten voor jongeren.

Photovoice tentoonstellingWat is Photovoice?

Photovoice is een onderzoeksmethode, die personen met weinig zeggenschap - in dit geval jongeren - leert hoe je een persoonlijke boodschap overbrengt door het gebruik van beeld. Photovoice is binnen het ASK-programma geïmplementeerd om jongeren een 'tool' in handen te geven waardoor zij beter in staat zijn aan beleidsbeïnvloeding te doen in hun eigen land.
“Een beeld zegt meer dan duizend woorden” is immers een bekend spreekwoord.

Tijdens een Photovoice training leren deelnemers de basis over fotografie (zoals compositie, symboliek en licht) en leren zij te reflecteren op hun persoonlijke ervaringen aan de hand van een onderzoeksvraag. Vervolgens worden deelnemers uitgedaagd hun creativiteit de vrije loop te laten en foto’s te maken die hun antwoord op die specifieke vraag uitdrukt.

Photovoice is een groepsproces waarbij de groep streeft naar een eindselectie van ongeveer 20 ervaringen. Dat wil zeggen: 20 foto’s met elk een kort onderschrift die samen het antwoord op de vraag het beste weergeven volgens de groep.

Bekijk het boekje met verschillende ervaringen (Engels). 

Beleidsbeïnvloeding

50 jongeren uit Pakistan, Ethiopië, Oeganda, Ghana en Indonesië kregen eerder dit jaar een training in Photovoice. Omdat Photovoice ingezet werd als 'tool' voor beleidsbeïnvloeding, is er voor ieder land een specifieke onderzoeksvraag geformuleerd in lijn met door hen gewenste beleidsveranderingen. Zo was de vraag in Oeganda: ‘Waarom is het voor jou belangrijk toegang te hebben tot jeugdvriendelijke zorgvoorzieningen?’ en in Ethiopië: ‘Hoe ben jij betrokken geweest bij het ASK-programma en wat heb jij geleerd van jouw betrokkenheid?’. Met het resultaat van deze trainingen hebben de jongeren een krachtige boodschap in handen, en kunnen de jongeren vervolgens o.a. stakeholders gaan overtuigen beleid aan te passen.

 

De Photovoice-tentoonstelling

De tentoonstelling laat een selectie zien van 16 persoonlijke foto’s en verhalen van jongeren verdeeld over de 5 landen. Lambert Grijns (SRHR Ambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken) opende de tentoonstelling. Enkele deelnemers van Photovoice waren erbij aanwezig om uitleg te geven. 

Na 8 oktober zal de tentoonstelling om beurten te zien zijn bij de Nederlandse alliantiepartners binnen het ASK-programma.

ASK 

ASK (Access, Services and Knowledge) is een programma voor en door jongeren in Ethiopië, Kenia, Oeganda, Senegal, Ghana, Indonesië en Pakistan. Het programma richt zich op de directe toegang voor, dienstverlening aan en kennis voor jongeren, zonder tussenkomst van intermediars. Jongeren zijn ook nadrukkelijk actor in het hele programma, niet alleen deelnemer. ASK wordt uitgevoerd door internationale partners van  Rutgers, Amref Flying Doctors Nederland, CHOICE for youth and sexuality, dance4life, Simavi, StopAidsNow! en IPPF.

 

Reacties