PERSVERKLARING - Rutgers verheugd over zes weken vaderschapsverlof

Rutgers is zeer verheugd met de plannen van het nieuwe kabinet om het vaderschapsverlof* uit te breiden naar zes weken. Dit is goed nieuws voor alle nieuwe moeders, vaders en kinderen in Nederland. Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Dat blijkt uit stukken die gelekt zijn naar RTL Nieuws.

vader met baby (MAY fotografie)

"Dit kan rollenpatronen tussen vaders en moeders doorbreken," zegt Ton Coenen, directeur van Rutgers. "Naast het kraamverlof van vijf dagen kan de partner eventueel het overige verlof van vijf weken opnemen ná het bevallingsverlof van de moeder. Deze zogenoemde solo-care kan ervoor zorgen dat ook na het verlof de opvoedtaken meer gelijk verdeeld blijven.”

Met een uitgebreid betaald vaderschapsverlof wint iedereen. Moeders en vaders krijgen de kans om zorg en arbeid eerlijker te verdelen. Daardoor kunnen moeders weer makkelijker terug aan het werk en kunnen vaders tijd besteden aan het ontwikkelen van een sterke band met hun baby. Daarnaast bevordert een vanaf de geboorte aanwezige vader de emotionele en intellectuele ontwikkeling van het kind.

Driekwart van de jongeren in Nederland en het overgrote deel (68%) van de Nederlandse vaders wil uitbreiding van het vaderschapsverlof**. Coenen: “Dit voornemen van het nieuwe kabinet is een cultuuromslag in het denken over zorg en opvoeding van jonge kinderen. Eindelijk krijgt de vader de kans om er te zijn voor zijn pasgeboren kind en wordt de vader door de overheid serieus genomen als opvoeder.” 

De vijf betaalde dagen zullen vanaf 2019 ingevoerd worden, en de vijf weken vanaf 1 juni 2020. Dat duurt nog lang. Coenen: “Als Rutgers zullen we het proces monitoren om te zorgen dat dit geen verdere vertraging oploopt.” 

In Nederland werken 25 organisaties, waaronder Rutgers, samen om het betaalde vaderschapsverlof uit te breiden en meer aandacht te krijgen voor het belang van betrokken vaders. Voor meer informatie: www.vaderzoektverlof.nl en www.rutgers.nl/vaderschapsverlof 

#viervaderverlof #vierhetsamen


*Vaderschapsverlof moet toegankelijk zijn voor alle partners van kersverse moeders

Meer informatie:  

**Onderzoek over de opinie en positie van vaders

Reacties