kranten

Persbericht: Week van de Lentekriebels: gezonde seksuele ontwikkeling

Vanochtend is de landelijke ‘Week van de Lentekriebels’ geopend op basisschool De Twaalfruiter in Vleuten. Deze hele week krijgen leerlingen van basisscholen les over relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid.

Deze lessen leggen de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling en voor een goede invulling van de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. De ‘Week van de Lentekriebels’ biedt handvatten voor het gesprek over lentekriebels, zowel thuis als op school.

Met de ‘Week van de Lentekriebels’ geven de GGD’en en Rutgers, landelijke coördinator van de projectweek, basisscholen een voorzet voor het lesgeven over relaties en seksualiteit. Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen vragen. Van eenzijdige of onjuiste informatie kunnen kinderen in verwarring raken, schuld- of schaamtegevoelens ontwikkelen en ongezond seksueel gedrag aanleren. Tijdens deze Week van de Lentekriebels krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor diversiteit.

Kerndoelen

De overheid steunt deze lessen: seksualiteit en seksuele diversiteit zijn begin december 2012 toegevoegd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is belangrijk dat kinderen, zowel thuis als op school, worden ondersteund in een gezonde seksuele ontwikkeling. Zo leren ze gezondere keuzes maken, beter hun wensen en grenzen aangeven en worden ze weerbaarder.

Persscholen

Op verschillende scholen in het land zijn deze week activiteiten waarbij de pers aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld op woensdagochtend op ‘t Palet in Grootebroek, donderdag op De Taalbrug in Eindhoven en vrijdag op basisschool De Delta in Assendelft. 
Voor contactgegevens van alle persscholen: www.weekvandelentekriebels.nl/pers/persscholen_2013


Noot voor de redactie: 
Meer informatie is te vinden op www.weekvandelentekriebels.nl of neem contact op met de afdeling Communicatie van Rutgers via (030) 231 34 31, mobiel: (06) 46 19 35 49 of e-mail. Volg de Week van de Lentekriebels op Twitter: @seksuelevorming (#WvdL).

Voor het downloaden van foto’s en het logo, kijk op: www.weekvandelentekriebels.nl/pers
Graag bij plaatsing van foto’s de naam van de fotograaf vermelden: Leonie van de Mortel

Zie ook: Lespakket Relaties & Seksualiteit

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers