Man die de krant leest

Persbericht: Week van de Lentekriebels bestaat 10 jaar!

Utrecht - Juffen en meesters in het basisonderwijs opgelet! De vrolijke projectweek ‘Week van de Lentekriebels’ bestaat in 2015 alweer 10 jaar. Daarom komt initiatiefnemer Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, met een speciaal Lentekriebellied gezongen door Pepijn Gunneweg (presentator BZT show en Klokhuis) en Anniek Pheifer (Klokhuis en Het Nationale Toneel). Het lied gaat over verliefd zijn en verkering vragen én knalt bij de landelijke opening op 16 maart 2015 voor het eerst de klaslokalen in.

De Week van de Lentekriebels wordt van 16 t/m 20 maart 2015 voor de tiende keer georganiseerd door Rutgers samen met alle GGD'en in Nederland. 

Tijdens de Week van de Lentekriebels geven basisscholen in groep 1 t/m 8 les over de thema’s relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. 

In 2015 gaat de projectweek voor het eerst naar het buitenland, want ook basisscholen in Engeland en Curaçao doen mee.

logo week van de lentekriebels

Nog meer

De Week van de Lentekriebels pakt in het jubileumjaar ook uit met een nieuwe speciale toolkit met allerlei ideeën voor activiteiten voor in de klas. Ook kunnen leraren nieuwe feestelijke gadgets als slingers, ballonnen, plaktatoeages en knipperende hartjes bestellen. Sinds een jaar is er een Vragenbox voor in de klas beschikbaar, zodat kinderen anoniem hun vraag over verliefdheid, verkering en puberteit kunnen stellen. Zo weten leerkrachten welke vragen er spelen en kunnen zij daar hun lessen op aanpassen. Ook is er een lesbrief over seksuele diversiteit beschikbaar met tips om dit thema bespreekbaar te maken in de klas.

Over de Week van de Lentekriebels

Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het in groep 1 t/m 8 over onder meer over kriebels in je buik, vriendschap, weerbaarheid, respect voor een ander en waar baby’s vandaan komen. Dat gebeurt op een manier, die bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen past en aansluit bij hun relationele en seksuele ontwikkeling. Ook krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor diversiteit. Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen leerkrachten gebruik maken van het lespakket Relaties & Seksualiteit van Rutgers. Als kinderen, zowel thuis als op school, worden ondersteund in een gezonde seksuele ontwikkeling, leren zij gezondere keuzes maken, beter hun wensen en grenzen aangeven en worden ze weerbaarder. De overheid steunt deze lessen: seksualiteit en seksuele diversiteit zijn begin december 2012 toegevoegd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Alle basisscholen zijn nu verplicht hier aandacht aan te besteden. 

Meer informatie: www.weekvandelentekriebels.nl


Noot voor de redactie

De Week van de Lentekriebels is een initiatief van Rutgers. De activiteiten in het kader van de jubileumweek worden mede mogelijk gemaakt met financiering van de Nationale Postcode Loterij. 

Meer informatie: www.weekvandelentekriebels.nl of neem contact op met de afdeling Communicatie van Rutgers via (030) 231 34 31, mobiel: (06) 46 19 35 49 of communicatie@rutgerswpf.nl.
Volg de Week van de Lentekriebels op Twitter: @seksuelevorming (#lentekriebels).
Foto’s en het logo zijn te downloaden op www.weekvandelentekriebels.nl/pers
Graag bij plaatsing de naam van de fotograaf vermelden: Ronald J. Reinders

Lespakket Relaties & Seksualiteit

Het lespakket Relaties & Seksualiteit van Rutgers biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 op eigentijdse wijze een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het lespakket bevat een algemeen katern en 4 leskaternen; voor groep 1&2, groep3 & 4, groep 5 & 6 en groep 7 & 8, een Vragenbox Relaties & Seksualiteit en Lesbrief Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs. De vragenbox kan worden gebruikt vanaf de middenbouw in de klas zodat leerlingen anoniem vragen kunnen stellen aan de leerkracht. De lesbrief is als ondersteuning voor leerkrachten om het thema seksuele diversiteit in de klas bespreekbaar te maken. Elke katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit. In de middenbouw gaat het om een eigen lichaamsbeeld, vriendschap, voortplanting en zwangerschap en de bewustwording van eigen en andermans grenzen. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de puberteit, veilig vrijen en grenzen. Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen. De lessen zijn ook op het digibord uit te voeren www.lespakketrelatiesenseksualiteit.nl.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers