man leest krant

PERSBERICHT: Twee derde van de vaders wil uitbreiding van vaderschapsverlof

UTRECHT - Het merendeel (68%) van de Nederlandse vaders wil uitbreiding van het vaderschapsverlof. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Visies op Vaderschap’ van Rutgers onder bijna 1800 vaders. Het onderzoek kijkt naar attitudes en gedragingen van vaders als het gaat om gendergelijkheid, zorg en vaderschap. Het onderzoek wordt op maandag 23 januari gepresenteerd tijdens het debat ‘Nooit meer papadag’ in de Balie in Amsterdam.

vader doet baby in bad (MAY fotografie)Ton Coenen, directeur Rutgers, is optimistisch over de positieve houding van vaders: “Het valt vooral op dat de achterban van nagenoeg alle politieke partijen de uitbreiding van het vaderschapsverlof steunen. Bij PvdA-vaders is 68% vóór, bij VVD-vaders 63% en bij PVV-vaders zelfs 71%.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat vaders nadrukkelijk een financiële barrière rond het vaderschapsverlof ervaren: 25% van de vaders geeft aan dat ze geen onbetaald ouderschapsverlof opgenomen hebben, omdat dit financieel onhaalbaar was. Tegelijkertijd verwacht 49% van de vaders dat vrouwen meer zullen gaan werken als zijzelf meer zouden gaan zorgen. 

Jong geleerd is oud gedaan

Naarmate hun eigen vader tijdens hun jeugd een grotere rol speelde in het huishouden, blijken vaders meer huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen. Ook blijken vaders van nu meer huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen als ze tijdens hun jeugd meer taken in het huishouden moesten doen of moesten helpen. Naargelang vaders meer zorgtaken doen, ervaren ze een betere band met hun kind.

Berusting

Het onderzoek laat zien dat ouders tevreden zijn over de rolverdeling, waarin huishoudelijke en zorgtaken meer bij de partner liggen dan bij de vader. “Er lijkt berusting bij vaders en hun partners te zijn, terwijl er wat ons betreft nog winst te behalen is. Kijk bijvoorbeeld naar het feit dat een op de vier vaders vindt dat hij te weinig tijd met zijn jongste kind doorbrengt vanwege zijn werk. Of dat maar liefst 29% van de vaders vindt dat gendergelijkheid voor het grootste deel al is bereikt,” zegt Coenen. 

Nooit meer papadag

Rutgers presenteert het onderzoek op maandag 23 januari tijdens het debat ‘Nooit meer papadag’, in De Balie in Amsterdam. Daar discussiëren vaders, politici en werkgevers over alle praktische bezwaren rond vaderschapsverlof, welke oplossingen en alternatieven mogelijk zijn en staan ze stil bij de onzichtbare oorzaken die ten grondslag liggen aan het magere verlof voor Nederlandse vaders.

Vaderschapsverlof

In Nederland hebben vaders nu nog recht op twee dagen vaderschapsverlof. De huidige regering heeft de eerste stap gezet voor een uitbreiding van twee naar vijf dagen (betaald verlof, vanaf 2019). “Alleen bij vaderschapsverlof moeten we niet meer denken in dagen, maar in weken of liever nog in maanden. Als we kijken naar het bestaande beleid rond vaderschapsverlof, dan komt Nederland er vergeleken met andere landen bekaaid vanaf.” Vorig jaar heeft Brazilië 20 dagen betaald vadersverlof ingevoerd. In Europa hebben vaders gemiddeld acht weken vaderschapsverlof. “Nederland loopt dus erg achter,” aldus Coenen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: 

Bekijk het onderzoek ‘Visies op Vaderschap’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutgers, 06-46 19 35 49 (persvoorlichting), 06-5115 6394 (Marjolein Klaassen-Hulst) of communicatie@rutgers.nl
Kijk voor meer informatie op www.rutgers.nl/vaderschapsverlof

Achtergrond onderzoek

De methodologie van het onderzoek volgde de zogenaamde IMAGES-methode. Dat is de zogenaamde International Men and Gender Equality Survey, een uitgebreide internationale vragenlijst voor huishoudens waarbij mannen gevraagd wordt naar hun houding en gedrag wat betreft onderwerpen gerelateerd aan gendergelijkheid, en in samenhang met de mening en ervaringen van vrouwen over wat die mannen in de praktijk doen. In Nederland zijn 1788 vaders (met tenminste één inwonend kind in de leeftijd tot 14 jaar) online bevraagd en 578 partners. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Promundo in het kader van MenCare - the Global Fatherhood Campaign met de financiële steun van de Bernard van Leer Foundation.

Reacties