kranten

Persbericht: Seksuele beleving jongeren cultureel bepaald

Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren tussen 11 en 22 jaar geven een andere betekenis aan hun ervaringen met seksualiteit, seks en liefde dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek 'Laveren tussen autonomie en loyaliteit. Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren' van Rutgers. Voor het eerst is duidelijk wat een rol speelt bij de seksuele beleving van allochtone jongeren.

Veel jongeren worstelen in hun puberteit met het vinden van hun weg op het vlak van seksualiteit en liefde. Daarin verschillen allochtone niet van autochtone jongeren. Allochtone jongeren voelen zich echter meer dan autochtone jongeren, verbonden met hun ouders en de leefregels die ze van thuis meekrijgen. Culturele en religieuze waarden en normen hebben een sterkere invloed dan bij autochtone jongeren.

Andere boodschap

Autochtone jongeren krijgen van huis uit vooral mee dat ieder individu, ook jongeren, recht hebben op het maken van eigen keuzes, en dat seks oké is als je eraan toe bent en het respectvol, gelijkwaardig, zonder dwang en veilig gebeurt.
Allochtone jongeren krijgen soms een hele andere boodschap mee. Seksualiteit wordt meer in het volwassen leven geplaatst, als iets waar je als jongere niet mee bezig zou moeten zijn. Of seks is gekoppeld aan risico. Van seks komen kinderen en dan gaat je loopbaan eraan, krijgen meisjes én jongens te horen.
Meisjes krijgen ook vaak als leefregel mee dat ze hun goede naam en die van hun familie niet moeten riskeren en dat ze hun eigenwaarde moeten behouden door niet te ‘gemakkelijk’ te zijn.

Zes manieren van denken

Het onderzoek belicht zes manieren van denken die jongeren meekrijgen en gaat in op hoe jongeren daarmee omgaan. Vooral bij meisjes zijn er veel botsingen tussen wat zij zelf willen en wat de omgeving van ze verwacht. Meisjes reageren hier op vier manieren op: ze conformeren zich aan hun ouders, ze breken met hun ouders, ze gaan een geheim leven leiden of ze weten de twee leefwerelden te combineren en maken hun eigen normen.

FWOS

Laveren tussen autonomie en loyaliteit is verricht in opdracht van Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rutgers via
030 - 231 34 31 / via 06 – 46 19 35 49 of communicatie@rutgerswpf.nl.

Laveren tussen autonomie en loyaliteit. Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers