kranten

Persbericht: Rutgers reageert op het nieuwe VN ontwikkelingskader: “Veelbelovend, maar het kan ambitieuzer”

Rutgers is verheugd over het advies van het ‘VN High-Level Panel’ over de ontwikkelingsagenda na 2015. “Het is een goede stap in de richting van het formuleren van een brede aanpak van ontwikkeling en armoedebestrijding”, zegt Dianda Veldman, directeur van Rutgers. “Nu komt het erop aan dat de Verenigde Naties, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken om de ontwikkelingsdoelen concreet en haalbaar te maken.”

Rutgers is ook kritisch. “Wij zouden seksuele en reproductieve gezondheid en rechten ook willen terugzien als zelfstandig doel en we missen duiding als het gaat om genderongelijkheid,” zegt Dianda Veldman. “De nieuwe ontwikkelingsaanpak is een uitstekende gelegenheid om bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen welke positieve rol mannen en jongens als partners en vaders kunnen spelen bij het realiseren van gendergelijkheid, en om het genderaspect en de rechten van jongeren te integreren binnen duurzame ontwikkeling.”

Aanbevelingen

Het VN High-Level Panel bestaat uit vooraanstaande personen en het kreeg van VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon de opdracht om de millenniumdoelen te evalueren en aanbevelingen te formuleren voor vervolgstappen. Het adviesrapport werd gepubliceerd op 31 mei.

Mensenrechten

Rutgers vindt dat het VN High-Level Panel zijn taak zeer serieus genomen heeft en de noodzaak van armoedebestrijding tot een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling heeft gemaakt. Dianda Veldman: “De uitspraak van het panel dat de nieuwe doelstellingen en streefcijfers gegrondvest moeten zijn op het respecteren van de universele rechten van de mens, wordt door ons volledig onderschreven.”

Geen à la carte-menu

Het VN High-Level Panel heeft de sociale, economische en milieuaspecten van ontwikkeling geïntegreerd, en benadrukt dat ieder land hierin een taak en verantwoordelijk heeft. Tegelijkertijd  zegt het panel dat de landen wordt gevraagd wat ze zélf willen doen, op vrijwillige basis. “Maar een op mensenrechten gebaseerde ontwikkelingsagenda kan toch geen à la carte-menu zijn waaruit landen kunnen kiezen welke rechten zij toekennen en welke zij negeren? Zo blijven de voorstellen loze beloften.”


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rutgers via (030) 231 34 31, mobiel: (06) 46 19 35 49 of via communicatie@rutgerswpf.nl.

U kunt het adviesrapport downloaden op www.post2015hlp.org

Lees ook ons uitgebreide nieuwsbericht op onze Engelse website.

Reacties