kranten

Persbericht: Onderzoek toont uniek beeld van seksuele gezondheid LHBT’s

Voor het eerst is in Nederland de seksuele gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT’s) in alle breedte onderzocht. Grensoverschrijding en seksueel geweld komen vaak voor in alle groepen. Transgender personen zijn minder tevreden over hun seksleven en hebben meer seksuele problemen dan de andere groepen.

Met het onderzoek ‘Een wereld van verschil’ is een uniek beeld verkregen van de seksuele gezondheid van LHBT’s en de factoren die hiermee samenhangen. Zo is er onderzocht hoe tevreden LHBT’s zijn over hun seksleven en in hoeverre seksuele problemen en seksueel geweld voorkomen.

Grensoverschrijding en seksueel geweld

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een wereld van verschil’ dat Rutgers in april 2014 heeft uitgebracht. Zorgelijk is dat LHBT’s vaak grensoverschrijding en seksueel geweld meemaken. Driekwart van de biseksuele vrouwen, twee derde van de lesbische vrouwen, de helft van de homomannen, een derde van de bi-mannen en twee derde van de transgender personen heeft wel eens te maken gehad met seksuele grensoverschrijding, zoals ongewenste opmerkingen en aanrakingen.

Bijna een kwart van de lesbische vrouwen en ruim een derde van de biseksuele vrouwen is slachtoffer geweest van seksueel geweld. Dit geldt ook voor een op de zeven homo- en bi-mannen en drie van de tien transgender personen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid, maar ook voor de maatschappelijke participatie van slachtoffers. Met name LHBT jongeren en jong volwassenen hebben te maken met grensoverschrijding en seksueel geweld, en verdienen extra aandacht.

Aandacht voor transgenders

Uit het onderzoek blijkt dat de seksuele gezondheid van transgender personen aandacht behoeft. Transgenders zijn minder seksueel actief en minder tevreden over hun seksleven. Seksuele problemen van transgender personen hangen samen met onvrede met het lichaam. Transgender mensen die een operatie hebben ondergaan hebben een positievere seksbeleving. Transgenders met een onvervulde transitiewens zijn minder tevreden dan transgenders die geen transitiewens hebben of die hun wens al vervuld hebben.

Goede preventie en hulpverlening nodig

Het huidige onderzoek laat zien dat preventie van seksueel geweld onder LHBT’s van groot belang is. Dit betreft het voorkómen van seksueel geweld, het tijdig herkennen van signalen en het voorkómen van herhaling. Daarnaast verdienen transgender mensen het passende, professionele hulp te krijgen voor hun seksuele problemen.
Professionals dienen LHBT-sensitief te zijn en in staat om aandacht voor seksualiteit, seksuele diversiteit en genderdiversiteit in hun werk te integreren.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rutgers via tel. 06 – 46 19 35 49 / 030 - 231 34 31 of e-mail communicatie@rutgerswpf.nl.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers