Persbericht: Kinderen krijgen te weinig les over verliefdheid, relaties en puberteit

UTRECHT- Kinderen van 9-12 jaar zijn volop bezig met onderwerpen als verliefdheid, relaties en puberteit, maar te veel kinderen geven aan er geen les over te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in samenwerking met het NOS Jeugdjournaal. Zo zegt slechts 25% van de kinderen les te krijgen over seksuele grenzen en slechts 27% over seksuele diversiteit. Het is voor het eerst dat kinderen van 9-12 jaar zelf zijn bevraagd over onderwerpen rond seksualiteit.

Het onderzoek komt op de eerste dag van de ‘Week van de Lentekriebels’, een landelijke projectweek waarin basisscholen relationele en seksuele vorming geven. Aan het onderzoek werkten 1.000 kinderen en hun ouders mee, geworven via het panel van NoTies.

Interesse

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen interesse hebben in onderwerpen als verliefdheid (73%), voortplanting (50%), verschillen tussen jongens en meisjes (49%) en veranderingen in de puberteit (52%). Van de kinderen is 57% wel eens verliefd geweest en heeft 44% wel eens verkering gehad. “Kinderen komen tegen het einde van de basisschool in de puberteit, worden verliefd en komen in aanraking met seksueel getinte beelden in de media. Daarom is het belangrijk dat er thuis en op de basisschool al uitgebreid aandacht is voor deze onderwerpen,” zegt directeur Ton Coenen van Rutgers. “Onderzoek uit 2011 laat zien dat lessen over deze thema’s bijdragen aan de seksuele weerbaarheid van kinderen.”

Ouders en school

Kinderen (50%) praten het liefst met hun ouders over deze onderwerpen. Op de tweede plaats komt de school (24%). Niet alle thema’s rond seksualiteit komen thuis of school aan bod. Zo praat 49% van de kinderen met hun ouders over hoe je lichaam verandert in de puberteit, heeft 33% er les over gehad op school en praat 30% er met niemand over. Van de kinderen zegt 59% met hun ouders te praten over seksuele grenzen, 25% heeft er op school les over gehad, en 31% praat er met niemand over. Over verliefdheid op hetzelfde geslacht praat 57% van de kinderen met hun ouders, heeft 27% er les over gehad op school en praat 28% er met niemand over.

Rutgers concludeert dat er nog teveel kinderen zijn die niet over verliefdheid, relaties en puberteit praten. Ton Coenen vindt dat zorgwekkend: “Als ouders er niet met hun kinderen over praten, blijft de school de belangrijkste plek. Wij roepen scholen en ouders op om hier samen mee aan de slag te gaan. Scholen kunnen ouders ondersteunen bij de seksuele opvoeding door bijvoorbeeld ouderavonden te organiseren. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak.” In Nederland is seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Scholen zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. 

Niet altijd antwoord

Verder valt in het onderzoek op dat ouders over het algemeen behoorlijk goed weten wat er speelt bij de seksuele ontwikkeling van hun kind. Kinderen geven aan het liefst met hun ouders te praten, maar ze krijgen niet altijd antwoord op hun vragen. Van de ouders zegt 71% antwoord te geven op vragen, terwijl dat door 52% van de kinderen wordt bevestigd.

Week van de Lentekriebels

Van 14 t/m 18 maart 2016 vindt op basisscholen in heel Nederland weer de Week van de Lentekriebels plaats. Gedurende de projectweek leren de kinderen van groep
1 t/m 8 over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media, en over zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD'en.
In deze 11e editie staat de rol van ouders centraal.
Meer staat op www.weekvandelentekriebels.nl.

De resultaten van het onderzoek zijn op maandag 14 maart 2016 uitgebreid te zien in de ochtend- en avondeditie van het NOS Jeugdjournaal: om 08.45 uur en 18.45 uur op NPO Zapp. 

Download hier het onderzoek van Rutgers en het NOS Jeugdjournaal

 

 

Update: Kamervragen (21 maart 2016)

Op 21 maart 2016 hebben de Tweede Kamerleden Ypma en Volp (beiden PvdA) n.a.v. het onderzoek Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, staatssecretaris van OCW. Hoe beoordeelt de staatssecretaris de resultaten van het onderzoek? Deelt hij het beeld dat scholen te weinig aandacht besteden aan dergelijke thema’s? Is hij bereid om scholen nadrukkelijker aan te sporen op aandacht voor de thema’s verliefdheid, relaties en seksualiteit? Is hij van mening dat het belangrijk is om ook ouders actiever bij de bovengenoemde thema’s te betrekken?

 

 

In de media

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers