man leest krant

PERSAANKONDIGING: Lancering wereldbevolkingsrapport 2017

‘Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en kansen en mogelijkheden voor vrouwen om keuzes te maken in seksualiteit en het krijgen van kinderen dragen bij aan welvaart voor iedereen.’ Dat is de voornaamste conclusie van het Wereldbevolkingsrapport 2017 van de VN-bevolkingsorganisatie, UNFPA, dat op 17 oktober wereldwijd wordt gelanceerd. In Nederland overhandigt Rutgers het Wereldbevolkingsrapport samen met Arthur Erken (UNFPA) aan Reina Buijs (plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Ongelijkheid rond seksualiteit en vrijheid om keuzes te maken zijn verbonden aan economische en sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en in het onderwijs.

Vrouwen verrichten vaker onbetaalde arbeid dan mannen. Mannen verdienen nog altijd meer dan vrouwen.

Wereldwijd gaan nog altijd meer meisjes dan jongens niet naar school.

Wat zijn de barrières die vrouwen en meisjes tegenkomen en hoe werkt dat ongelijkheid in de hand?

poster SWOP 2017

Toegang tot anticonceptie

In Nederland kunnen we allerlei vormen van anticonceptie krijgen. Voor ons is dat vanzelfsprekend, net zoals wij het heel normaal vinden dat wij eigen keuzes kunnen maken over het krijgen van kinderen. Zo gewoon als dit gegeven voor ons is, zo onbereikbaar is het voor vele mensen wereldwijd. Als vrouwen zelf keuzes kunnen maken over of, wanneer en met wie je kinderen wilt is van invloed op je persoonlijke ontwikkeling, economische situatie en tijd die je kunt spenderen aan opleiding en werk.

  • Wereldwijd hebben veel vrouwen geen of onvoldoende toegang tot anticonceptie. Meisjes kunnen veel minder vaak beslissen over hun eigen toekomst.
  • Jonge meisjes die zwanger zijn, hebben een veel grotere kans om van school af te moeten dan meisjes die dat niet zijn.
  • Als meisjes hun school af kunnen maken, hebben ze meer kans in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De vicieuze cirkel van armoede die vaak van generatie op generatie overgaat, kan zo doorbroken worden.

Brood op de plank

Rondom de lancering van het Wereld bevolkingsrapport 2017 organiseert Rutgers een ontbijtsessie over de relatie tussen het kunnen maken van eigen keuzes over seksualiteit en het krijgen van kinderen en economische en sociale ongelijkheid op de werkvloer en in het onderwijs. Beleidsmakers, ambitieuze ondernemers, invloedrijke jongeren en maatschappelijke organisaties gaan aan verschillende ontbijttafelsessies met elkaar in gesprek over hoe keuzes over seksualiteit en het krijgen van kinderen verband houden met economische zelfstandigheid, toegang tot onderwijs en gendergelijkheid, zowel in Nederland als wereldwijd.
De sessies worden gefaciliteerd door diverse deskundigen op het gebied van gender, onderwijs en economie.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma

Rapport en folder


Noot voor de redactie:
Journalisten zijn van harte uitgenodigd om de lancering op 17 oktober van 09:00-11:00 uur bij te wonen. De locatie is Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag.
Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Suzy Wong Chung van Rutgers via e-mail, of tel. 06 - 46 19 35 49
Het volledige rapport en de highlight folder zijn (onder embargo!) ter plekke verkrijgbaar. 

Datum: Dinsdag 17 oktober van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Ontbijtsessie: Brood op de Plank - Lancering Wereldbevolkingsrapport 2017
Locatie: Theater Diligentia in Den Haag, Lange Voorhout 5, Den Haag.

Reacties