kranten

Pabo-studenten krijgen les over seksualiteit

Vanaf 1 december 2012 moeten basisscholen verplicht lessen geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Om aankomende leerkrachten beter voor te bereiden op de beroepspraktijk, heeft Rutgers nu een lespakket voor de pabo: ‘Juf, doet u ook aan seks?’ Het lespakket is online beschikbaar op seksuelevorming.nl, via de zoekterm ‘pabo’.

Rutgers heeft het lespakket samengesteld in nauwe samenwerking met de Marnix Academie, een pabo in Utrecht. Daarnaast hebben diverse andere pabo-docenten meegedacht over de inpassing van het lespakket in het pabo-onderwijs. Mirjam Stroetinga, docent aan de Marnix Academie: "Vooral de praktische insteek van het pakket en de verschillende invalshoeken die geboden worden, spraken mij en mijn collega’s aan."

Leerdoelen en competenties

Met de verschillende opdrachten en werkvormen in het lespakket kunnen docenten zelf een les of lessenserie relationele en seksuele vorming samenstellen. Probleemgestuurd leren is steeds het uitgangspunt. In elke module staat vermeld hoe deze aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs en de SBL-competenties van (aankomende) leerkrachten. Studenten leren onder meer een veilig klimaat creëren in de klas, in te spelen op situaties die zich voor kunnen doen, seksueel getint gedrag van kinderen beter te duiden, in lessen aan te sluiten bij de beleving en het ontwikkelingsniveau van een kind, en om te gaan met gevoeligheden of weerstanden bij ouders.

Goed uit de test

Het lespakket is getest in negen klassen van vijf verschillende pabo’s. De docenten vinden het lesmateriaal duidelijk en relevant. De studenten blijken gemotiveerd om de lessen te volgen. Ze laten op alle modulen positieve veranderingen zien in hun beroepshouding en rekenen het na de lessen meer tot hun taak om relationele en seksuele vorming te geven. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen dat ze dat ook inderdaad kunnen.

Ondersteuning bij de inbedding

Dit jaar biedt Rutgers pabo’s ondersteuning bij het inbedden van lessen in het curriculum en het bijscholen van docenten. Zestien pabo’s maken in 2013 van dit aanbod gebruik. InHolland krijgt deze maand de primeur met een docententraining voor de pedagogiek docenten van vijf pabo’s. De docenten gaan vervolgens zelf hun vierdejaars studenten lesgeven in het nieuwe schooljaar. Na de zomer volgen Fontys Hogeschool met drie pabo’s in Brabant, Stenden Hogeschool met waarschijnlijk vijf pabo’s In Noord-Nederland, Ipabo Amsterdam, Pabo Almere en Iselinge Hogeschool in Doetinchem.

Op de hoogte blijven

U kunt heel eenvoudig op de hoogte blijven van de leerervaringen van andere pabo’s, door u aan te melden bij de LinkedIn groep: Kennisatelier relationele en seksuele vorming op de pabo.

Reacties