Optimisme op de Conferentie Empowerment biculturele LHBT

Afgelopen vrijdag, 7 april 2017, vond in Amersfoort de landelijke conferentie ‘Empowerment biculturele LHBT’s’ plaats. Gemeenteambtenaren, maatschappelijk werkers, therapeuten, vrijwilligers en activisten bespraken de stand van zaken van begeleiding en hulp aan biculturele LHBT’s. Wat inspireerde hen deze dag?

De conferentie werd georganiseerd vanuit twee projecten gericht op biculturele LHBT’s: de G4 (gericht op de vier grote steden) en Coming In (gericht op de andere steden en gemeenten). We geven u hier graag een korte terugblik! 

Er is al veel in beweging...

...aldus Susanne te Braak, projectleider Coming In: 'Er worden nu in het hele land COC lidverenigingen actief, die ontmoeting en empowerment organiseren voor biculturele LHBT’s. Zodat steeds meer mensen zelfredzaam worden en een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.

'Het gaat natuurlijk wel over privé-gevoelens, iedereen gaat er anders mee om.'

Interculturele communicatie is heel belangrijk

...vult Döne Fil, doelgroepvertegenwoordiger bij Coming In, aan: 'Het gaat niet alleen om LHBT-gevoelens; biculturele LHBT’s hebben vaak ook andere problemen met de familie, problemen die met zelfbeschikking te maken hebben.' 

Rekening houden met loyaliteit

Vergeet niet’, stelt Ossama Abu Amar, hulpverlener bij Veilig Haven Amsterdam, ‘dat Nederlanders hun kind opvoeden tot zelfstandigheid, maar dat veel biculturele families dat niet doen. 

Leuke primeurs! 

Op de conferentie ging de korte film ‘Uit de kast komen is niet voor iedereen een optie’ in première. Hierin geven vijf pioniers allerlei tips voor hulpverleners: 

Tijdens de conferentie deed Zangeres Shary-An haar eerste optreden als ambassadeur van Respect2Love. En... de website www.comingin.nl is de lucht in! 

Loyaliteit weegt zwaar. Als je uit de kast komt, komt de hele familie in de marge te staan. Wat je als hulpverlener voor iemand kunt doen, is het goede in iemand laten groeien, je moet niet willen fixen wat gebroken is.’ 

De toekomst door de bril van activisten 

Dagvoorzitter Soula Notos sprak met vier door de wol geverfde activisten de toekomst.

Souad Boumedien, initiatiefneemster van Marokkaanse Boot tijdens Pride 2016, ‘We zijn een eind gekomen, steeds meer biculturele LHBT’s durven op een podium te staan.’ Isjed Hussain, coördinator Veilige Haven Utrecht, ‘Wij moeten ook de kwaliteit zien in nieuwe mensen, onze macht delen. Want als je zelf alleen aan het roer blijft, wordt de beweging niet duurzaam.’ Fourat Ben Chika, projectmedewerker LHBT vluchtelingen Çavaria België, stelt dat de nodige verandering van de samenleving wel een lange adem vraagt: ‘Je moet geduld hebben en je niet laten afschrikken door het dominante denken.' Isjed voegt daaraan toe: ‘Het is belangrijk dat organisaties de doelgroep in huis halen. En de eigen organisatie onder de loep nemen. Autonomie betekent niet alleen dat we soms verlost moeten worden van onze familie, maar ook dat we zelf de koers uit mogen zetten.’  

Conclusie 

We zijn al een eind op weg! Nu is de grootste uitdaging het verspreiden, behouden en duurzaam inbedden van good practices en opgedane expertise. 

Nieuwsgierig geworden?

Lees hier het verslag van de conferentie Empowerment biculturele LHBT.

Meer informatie 

ComingIn.nl is het platform biculturaliteit en LHBT. Coming In is een strategische samenwerking tussen Movisie, Rutgers en COC Nederland, in partnerschap met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Reacties