Open brief aan de Kinderombudsman

Op 8 december presenteerde de Kinderombudsman Marc Dullaert de Kinderrechtenmonitor 2015. Hij maakt zich ernstige zorgen over vluchtelingenkinderen. Programmacoördinator Ineke van der Vlugt is het roerend met hem eens en heeft ook een aanvulling. Zij schreef hem de onderstaande open brief.

Geachte heer Dullaert, Beste Marc,

Wat goed dat u vandaag in de Kinderrechtenmonitor aandacht vraagt voor de rechten van de jongste vluchtelingen. U heeft groot gelijk dat het vluchtelingenbeleid van de overheid veel te weinig rekening houdt met hun kwetsbaarheid. Jongere kinderen in de noodopvang hebben inderdaad recht op meer privacy, veiligheid en minder wisseling van plek. 

Zou u aan uw pleidooi iets van wezenlijk belang kunnen toevoegen? Kunt u ook de seksuele rechten van vluchtelingenkinderen benadrukken? Want meisjes en jongeren in vluchtelingenopvang zijn extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en seksuele grensoverschrijding. 

Soms zijn zij al eerder seksueel getraumatiseerd door ervaringen met seksueel geweld tijdens hun vlucht naar Nederland of door seksueel misbruik in land van herkomst. Wist u dat kinderen met seksuele trauma’s meer risico lopen op herhaald slachtofferschap of daderschap? 
 
Kunt u zich voorstellen dat er meisjes zijn die vanwege dat misbruik ook nog worden geconfronteerd met een ongewenste zwangerschap? En die in een vreemd land, met een vreemde taal, voor keuzes staan rondom de geboorte kind of abortus. 

Wat ons betreft zou er meer oog moeten zijn voor de sociale en fysieke veiligheid van kinderen in de opvangvoorzieningen. Én voor tijdige seksuele reproductieve zorg en opvang waar nodig en gewenst. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor ‘gender equality’ en gelijkwaardige omgang tussen jongens en meisjes conform de Nederlandse waarden en normen. Met seksuele voorlichting kunnen we bijdragen aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen. Hoe eerder we daarmee beginnen hoe beter, niet waar?

Natuurlijk wil en kan Rutgers hier een belangrijke rol in spelen. Samen met onder meer GGD GHOR Nederland, Pharos en Soa Aids Nederland kunnen we een groot verschil maken. Dit vraagt mogelijk wel een extra investering van de overheid in de preventie, zorg en opvang van de jongste vluchtelingen. Een investering die het dubbel en dwars waard is. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank, 

Ineke van de Vlugt
Programmacoördinator Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Reacties

Kinderrechtenmonitor

Lees hier meer over de kinderrechtenmonitor 2015.

Lees de monitor

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers