kranten

Onderschat potentieel vrouwencondoom niet!

Rutgers vraagt op Anticonceptiedag meer aandacht voor het vrouwencondoom, want het heeft enorm potentieel. Het is het enige voorbehoedsmiddel dat geïnitieerd kan worden door vrouwen én dat tegelijkertijd dubbele bescherming biedt: het beschermt zowel tegen zwangerschap als tegen soa’s.

200 miljoen vrouwen wereldwijd missen toegang tot anticonceptie. Wereldwijd zijn er 208 miljoen zwangerschappen per jaar, waarvan 41% ongepland. In Zuidelijk Afrika waar het merendeel van de nieuwe hiv-infecties bij vrouwen voorkomt, is het vrouwencondoom een methode die kan helpen deze alarmerende cijfers terug te dringen.

Potentieel

Het vrouwencondoom heeft een enorm potentieel. Maar ondanks een enorme toename van het aantal vrouwencondooms dat gekocht wordt en internationale steun voor het voorbehoedsmiddel zijn er nog steeds obstakels omtrent de verkrijgbaarheid en betaalbaarheid ervan.

Grootschalige landenprogramma’s

Omdat de situatie rond het vrouwencondoom in 2009 minder gunstig was, startte UAFC (Universal Access to Female Condoms Joint Programme) met twee grootschalige landenprogramma’s in Nigeria en Kameroen. Het UAFC is daarnaast actief op het gebied van nationale en internationale beleidsbeïnvloeding om meer steun te verwerven voor het vrouwencondoom bij overheden, internationale organisaties en donoren. Verder adviseert het UAFC producenten en aankopers over (toegang tot) de markt.

Sleutelmoment

In het Europees parlement in Brussel vond vandaag een bijeenkomst plaats getiteld: Satisfying the global need for contraception through innovation. Precies op een sleutelmoment, want het Europarlement discussieert in deze periode over de invulling van de kaders van SRGR en financiering ervoor in de nabije toekomst. Bovendien speelt de EU een cruciale rol in de discussie rond de evaluatie van de ICPD-agenda en de ontwikkelingsagenda na 2015 (post2015).

Belang

Rutgers was bij die bijeenkomst in Brussel aanwezig en ook daar benadrukten wij als partner binnen UAFC het belang van het vrouwencondoom. (Foto: Europarlementariër Sophie in 't Veld, midden)
En, om te laten zien dat er wel degelijk vraag is naar vrouwencondooms werd er eerder dit jaar een internationale filmwedstrijd georganiseerd. Er waren tientallen inzendingen. Bekijk hier de winnende film.

Twitter

Wilt u meer weten over World Contraception Day? Volg twitter hashtag: #WCD2013
En, UAFC op twitter? Volg @ZawadiSmartlove

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers