Nieuwe Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten-alliantie sluit strategisch partnerschap met Ploumen

Voor jongeren tussen de 10 en de 24 jaar in Afrika, Azië en Zuid-Amerika ligt een betere toekomst in het verschiet . Een betere toekomst wat betreft seksuele rechten en gezondheid en het krijgen van kinderen. Dat beoogt het nieuwe strategische partnerschap tussen minister Ploumen en Rutgers, Hivos, Choice, Dance4life en 3 regionale netwerken in het Zuiden.

Kwetsbare jongeren

We hebben momenteel te maken met de grootste groep jongeren ooit. Een groep die ofwel op het punt staat seksueel actief te worden of al seksueel actief is en/of van wie sommigen zelfs al kinderen hebben. Het gaat hier om een kwetsbare groep, kwetsbaar ook voor seksueel geweld.

Een groep die vaak geen of amper goede voorlichting heeft gehad; die nauwelijks toegang heeft tot anticonceptie en veilige abortus; een groep waarin sommigen niet voor hun seksuele geaardheid mogen uitkomen. En die dat wel willen, en wel hier en nu! (Right here, Right now!’)

group of young people

Duurzame beleidsverandering

De seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)  van jongeren is een taboe-onderwerp in veel landen en kan in toenemende mate rekenen op controverse. Nederland is al tijden een voorloper op het gebied van SRGR en deinst er niet voor terug om sensitieve thema’s te benoemen en bespreekbaar te maken. Daarom is het doel van dit partnerschap: betere voorlichting en toegang tot zorg voor jongeren, en dat door duurzame beleidsverandering.

Samen meer impact

Samenwerking met het maatschappelijk middenveld versterkt het buitenlandbeleid,  is de visie van het Ministerie. En ook andersom: door strategische samenwerking met de Minister kunnen wij als maatschappelijk middenveld een grotere impact bereiken dan als maatschappelijke organisaties alleen. Samen willen wij SRGR-bewegingen in ontwikkelingslanden ondersteunen zodat zij verandering in hun land kunnen  bewerkstelligen.

Kader

De aanvraag van de zogenaamde ‘Right Here, Right Now’-alliantie  is een van de 25 partnerschappen die gehonoreerd zijn voor een strategisch partnerschap met minister Ploumen in het kader van ‘Samenspraak en Tegenspraak’. Dit laatste is het nieuwe subsidiesysteem van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het maatschappelijk middenveld voor de periode 2016-2020. 

Landenkeuze en hoogte financiering

In welke landen ‘Right here en Right now’ en de overheid hun programma gaan uitvoeren, wordt in samenspraak bepaald. Als ook de precieze invulling van het programma. Pas over enkele weken krijgen de partnerships ook uitsluitsel over de hoogte van de financiering. 

Lees ook

Ondertekening overeenkomst belangrijke stap in verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Reacties