kranten

Nieuwe publicatie over seksuele gezondheid LHBT’s

Van Rutgers verscheen onlangs de beleidsverkenning 'Wat maakt het verschil?' Het rapport biedt een overzicht van de huidige kennis van en inzichten in de seksuele gezondheidssituatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Op verschillende terreinen zijn er bij LHBT’s seksuele en psychosociale gezondheidsachterstanden ten opzichte van de heteroseksuele, niet-transgender bevolking in Nederland. Zo beleven zij hun seksualiteit gemiddeld minder positief, zijn ze vaker ontevreden of hebben vaker schuldgevoelens. Ook komen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen beduidend vaker voor. In het rapport worden aanbevelingen gedaan en gepleit voor erkenning en aanpak van de gezondheidsachterstand van LHBT’s.

De uitkomsten van deze verkenning worden gebruikt voor verder onderzoek van Rutgers, waaronder de deze zomer uitgevoerde survey over seksuele gezondheid over de LHBT-doelgroep.

Het rapport is te vinden in de webwinkel van Rutgers (gratis download).

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers