kranten

Nieuw onderzoek onder LHBT’s

Deze zomer doet Rutgers onderzoek naar de seksuele gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen, en transgenders (LHBT). Eerder voerde Schorer onderzoek uit naar seksueel gedrag van homo- en biseksuele mannen met de jaarlijkse Schorer Monitor.

Na het wegvallen van Schorer heeft Rutgers deze taak overgenomen en uitgebreid naar de gehele LHBT-doelgroep. Ook wordt, meer dan voorheen, gevraagd naar de seksuele gezondheid in brede zin, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele problemen en seksueel welzijn.

Monitor

Uit eerder onderzoek van Rutgers komt naar voren dat de LHBT-doelgroep kwetsbaar is wat seksuele gezondheid betreft, niet alleen op het gebied van hiv/soa. Het onderzoek past binnen de ´Monitor Seksuele Gezondheid’, die Rutgers al jaren uitvoert onder Nederlanders van 15-70 jaar. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de ontwikkeling en verbetering van doelgroepgerichte preventie en zorg.

Werving

Respondenten komen uit het panel van marktonderzoeksbureau Intomart. Voor een goede vertegenwoordiging van de diverse doelgroepen, worden transgenders (rutgerswpf.nl/spreekjeuit) en homo- en biseksuele mannen (rutgerswpf.nl/geefjebloot) via eigen kanalen aanvullend op het panel geworven. Deze werving vindt in de zomer plaats. De uitkomsten worden eind 2013 bekend gemaakt.

Meer informatie: Hanneke de Graaf, projectleider LHBT-survey.

Reacties