kranten

Mannen meer betrokken vaders en verzorgers: voordeel voor iedereen

Als mannen meer betrokken zijn als vader en zorgende partner heeft dat voordeel voor iedereen. Het gaat beter met hun kinderen, relaties worden gelijkwaardiger en het heeft een positief effect op ieders gezondheid.

Dat is de gedachte achter het programma MenCare, Engaging men as caregiving partners in sexual and reproductive health and rights and maternal and child health, uitgevoerd door Rutgers, samen met Promundo, Sonke, Mosaic, en RWAMREC.

Dit MenCare-programma past binnen de wereldwijde MenCare-campagne, maar nieuw is dat voor het eerst in vier landen een volledig geïntegreerde aanpak centraal staat.

Kick-off

Eind januari was de kick-off waarbij de partnerorganisaties elkaar leerden kennen en vooral de opzet en planning van het MenCare-programma uitvoerig is besproken.

De belangrijkste doelgroepen voor het MenCare-programma zijn:

  • jonge mannen (15-17) zonder partner
  • (aanstaande) vaders
  • gezondheidswerkers en hulpverleners
  • potentiële daders van huiselijk geweld.

In deze integrale, brede aanpak betrekken we twee generaties mannen in het bevorderen van positieve normen voor mannelijkheid, vaderschap en relaties; door het terugbrengen van huiselijk geweld; en het verhogen van de kwaliteit van de zorg rond zwangerschap en bevalling.

Kernactiviteiten zullen zijn:

  • Zorgen dat mannen betere informatie krijgen zodat ze gezondere keuzes kunnen maken rond seksualiteit,  relaties, vaderschap, en rond de zorg voor moeder en kind.
  • Zorgen dat jonge mannen en stellen makkelijker toegang krijgen tot voorbehoedsmiddelen.
  • Het trainen van gezondheidswerkers in het betrekken van vaders bij de zorg rond zwangerschap en bevalling, en als er sprake is van huiselijk geweld, doorverwijzen en/of  zorgen voor hulpverlening.
  • Beleidsbeïnvloeding gericht op de gezondheidssector om de duurzaamheid van MenCare te waarborgen.

Het is vanzelfsprekend dat niet alleen mannen betrokken worden, maar ook hun partners, rekening houdend met de lokale context, en de sociale, culturele em religieuze normen.

Win-winsituatie

Uiteindelijk leidt deze aanpak tot positieve effecten voor de seksuele en reproductieve gezondheid van mannen en hun partners, een betere gezondheid van moeders en kinderen, een groter (wederzijds) respect en meer gelijkwaardige relaties. Een win-winsituatie voor mannen, vrouwen en kinderen.

Partnerorganisaties

Rutgers en Promundo-VS voeren dit programma dekomende drie jaren uit samen met Sonke en Mosaic in Zuid-Afrika, het landenkantoor van Rutgers in Indonesië samen met locale partners,  RWAMREC en Promundo in Rwanda, en met Promundo in Brazilië.

Subsidie

De 8,6 miljoen euro voor 'MenCare' komen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat vorig jaar 125 miljoen euro beschikbaar stelde voor programma’s op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor de periode van 2013-2015.

Lees ook:

persbericht

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers