Man met krant

Manifest intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

Vandaag debatteert de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Kwaliteitsbrief Ouderenzorg. Mede namens 7 medeondertekenaars vanuit de praktijk van ouderenzorg, het onderwijs voor zorgprofessionals en de wetenschap wil Rutgers het belang van intimiteit en seksualiteit voor de kwaliteit van leven benadrukken. Lees ons gezamenlijke manifest!

Dat de behoefte aan intimiteit en seksualiteit nog altijd een taboe is in veel verpleeghuizen, blijkt wel uit een gebrek aan mogelijkheden en faciliteiten om daar in alle privacy vorm aan te kunnen geven. Bewoners hebben vaak geen privacy en krijgen standaard een eenpersoonsbed. Partners worden soms uit elkaar gehaald en missen de mogelijkheid om samen te slapen. Intimiteit blijft gedurende het hele leven een basisbehoefte van mensen.

We vinden het belangrijk dat intimiteit meegenomen wordt als onlosmakelijk onderdeel van menswaardige zorg. Er moet oog komen voor het immense belang van contact, lichamelijke aandacht, intimiteit en seksualiteit (niet alleen samen, maar ook alleen). Wij willen daarom voor het AO Kwaliteitsbrief ouderenzorg ten zeerste aanbevelen om intimiteit en seksualiteit meer expliciet, en als onlosmakelijk verbonden aan kwaliteit van leven, aan bod te laten komen in opleidingen voor zorgprofessionals, ruimte te creëren voor het onderwerp intimiteit en seksualiteit als gespreksonderwerp en privacy voor iedereen te waarborgen, bijvoorbeeld op bepaalde plekken en tijdstippen.

Lees ons gezamenlijke manifest!

 

Dianda Veldman, Directeur Rutgers

Jacques van Lankveld, Professor in de Klinische Psychologie, seksuoloog NVVS, Open Universiteit

Susan van Hooren, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK), Zuyd Hogeschool en Open Universiteit

Manon Vanderkaa, Directeur Unie KBO

Hilde de Vocht, Lector Verpleegkunde: geriatrische en palliatieve zorg & intimiteit en seksualiteit, Saxion

Laurent de Vries, Raad van Bestuur, Viattence

Veronique Tubée, Beleidsmedewerker Actiz

Irene Muller-Schoof, Oprichter Nationaal Zorg College

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers