Man leest krant

Malawi: Chief Kachindamoto ontbindt 330 kindhuwelijken

Senior Chief Inkosi Kachindamoto uit Malawi werd recent in diverse media geroemd als voorbeeld, nadat ze 300 kindhuwelijken had geannuleerd. Als traditioneel leider bracht zij een nieuwe wet ten uitvoer die het kinderen jonger dan 18 jaar verbied te trouwen. De meisjes zijn teruggestuurd naar school.

Chief Kindamoto MalawiSchending 

Samen met andere alliantiepartners werkt Rutgers aan het tegengaan van kindhuwelijken. Het gaat immers om een grove schending van de rechten van het kind met serieuze implicaties voor de seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR) van meisjes en jonge vrouwen.

In Malawi is de helft van alle vrouwen voor haar 18e verjaardag getrouwd. In Centraal-Malawi, waar Rutgers werkt, is dit zelfs bijna zestig procent. Rutgers prees eerder het parlement van Malawi toen het in februari 2015 een wet aannam die de minimum leeftijd waarop iemand mag trouwen, verhoogt van 15 naar 18 jaar. Dit is een belangrijke stap resultaat in de strijd tegen het tegengaan van kindhuwelijken.

Rol van Rutgers

Rutgers betrekt lokale gemeenschappen in het tegengaan van kindhuwelijken. Zo faciliteert Rutgers samen met haar lokale partners trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten voor o.a. traditionele leiders in SRGR en het voorkómen van kindhuwelijken.

Senior Chief Inkosi Kachindamoto is een traditioneel leider met veel invloed en participeert sinds 2007 in de programma’s van Rutgers. Naast het ontbinden van de huwelijken heeft zij andere chiefs die toestemming gaven voor een kindhuwelijk op staande voet ontslagen.

 

 

Reacties