kranten

Laveren tussen autonomie en loyaliteit

Dat is de titel van een kwalitatief onderzoek onder allochtone jongeren naar hun seksuele beleving. Welke betekenis geven Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren tussen 11 en 22 jaar zelf aan hun seksuele ervaringen? Een belangrijke conclusie is dat jongeren hun ervaringen plaatsen in verschillende ‘discoursen’. Dit onderzoek is een verdieping op het empirisch onderzoek ‘Seks onder je 25e’(2011).

Discoursen

Het onderzoek laat zien dat jongeren verschillende betekenissen geven aan hun seksuele ervaringen. De etnische achtergrond van jongeren heeft geen eenduidige invloed heeft op hun seksuele ontwikkeling. Er is in elk levensverhaal een combinatie te zien van factoren en naast etniciteit, religie, sekse, opleidingsniveau en opvoeding, speelt ook de persoonlijkheid van de betreffende jongere een grote rol. Deze persoonlijkheid is uiteindelijk bepalend voor de wijze waarop een jongere manoeuvreert tussen verschillende discoursen.

Meer bewust

Docenten, voorlichters en hulpverleners zouden zich meer bewust moeten zijn van deze verschillende discoursen om de keuzen en beleving van jongeren te begrijpen. Ook zouden interventies voor seksuele vorming meer rekening moeten houden met deze verschillende denkwijzen, zodat ze beter aansluiten bij de jongeren.

Laveren tussen automie en loyaliteit 
persbericht ‘Seksuele beleving jongeren cultureel bepaald’

Reacties