Man die de krant leest

Keep Me Safe: Europese samenwerking

Het Cypriotische ministerie van Onderwijs is van plan beleid te maken rond de seksuele weerbaarheid van jongeren met een verstandelijke beperking. Verschillende partijen in het land zijn daarover in gesprek. Dit is een van de uitkomsten van 'Keep Me Safe', een Europees uitwisselingsproject waaraan Rutgers de afgelopen twee jaar deelnam. Doel was Europese jongeren met een verstandelijke beperking weerbaar te maken tegen seksueel misbruik. En daarnaast hun omgeving zoals ouders, instellingen en scholen, te helpen deze kwetsbare jongeren te ondersteunen.

Europese lobby

Eind vorig jaar was de slotconferentie van het project in Madrid.

Die resulteerde in voorstellen voor een politieke lobby op Europees niveau voor de seksuele rechten van deze doelgroep en het kunnen waarborgen van hun (seksuele) veiligheid.

Verdere resultaten

Op de slotconferentie werden meer resultaten gemeld:

vrouwenlichaam met genitaliën

  • In alle landen zijn professionals getraind en op hun beurt geven zij trainingen aan de jongeren die zij begeleiden.
  • De aanpak ouders erbij te betrekken heeft ertoe geleid dat ze het gevoel hebben dat ze hun zorgen over de seksuele ontwikkeling van hun kind met anderen kunnen delen. 
  • In een aantal landen zijn professionele netwerken tot stand gekomen om elkaar te inspireren en consulteren.

Achtergron​d

'Keep Me Safe' bestond uit 13 Europese lidorganisaties van IPPF, waaronder Rutgers. Er was een expertgroep, een lerende groep en een startende groep. Nederland was als expertland gekoppeld aan Cyprus, een land waar niet open over seksualiteit wordt gesproken. Hoewel Nederland te boek staat als een expertland, hebben wij ook veel geleerd van onze internationale collega’s. Bijvoorbeeld creatieve werkvormen.

Actuele vragen

Vooral landen waar beleid voor deze jongeren nog in de kinderschoenen staat, kwamen tijdens de conferentie met vragen over uiteenlopende onderwerpen:

  • Wel of geen aparte programma’s voor jongens en meisjes?
  • Wat werkt beter: groepsprogramma’s of individuele begeleiding?
  • Hoe ga je als ouder om met de behoefte om je kind te beschermen en de negatieve gevolgen van te veel bescherming?
  • Hoe betrek je ouders en vooral vaders bij seksuele opvoeding en weerbaarheid van hun kind?
  • Hoe kunnen instellingen visie, beleid ontwikkelen en draagvlak creëren?

Deze vragen tonen aan dat ook in die landen actie wordt ondernomen om verstandelijk beperkte jongeren te helpen op dit vlak. Veel van deze vragen zijn overigens ook in de expertlanden actueel.

Kortom, dankzij dit project staat de weerbaarheid van jongeren met een verstandelijke beperking op de politieke agenda in Europa.

 

Dit project werd medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Daphne III programma.

Logo Europese Commissie

 

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers