man leest krant

Jongeren met een lichamelijke beperking onderzoeken de seksuele gezondheid en toegang tot zorg van de eigen doelgroep in Senegal

Het is bekend dat jongeren vaak beter in staat zijn leeftijdsgenoten te bevragen over gevoelige thema’s als seksualiteit dan volwassenen. Uit onderzoek van Rutgers in Senegal blijkt nu dat ook het betrekken van jongeren met een lichamelijke beperking als mede-onderzoeker leidt tot nieuwe inzichten over seksualiteit en het gebruik van gezondheidszorg onder andere Senegalese jongeren met een lichamelijke beperking.

Senegalese jongeren

Dit onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van focusgroepdiscussies, toonde namelijk aan dat mede-onderzoekers die zelf ook een lichamelijk beperking hadden, dezelfde taal spraken als de doelgroep, betere toegang hadden tot de doelgroep en beter in staat waren om tijdens de discussies rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. 

Open en eerlijk

Hierdoor werd meer en persoonlijkere informatie gedeeld. In Senegal rust er bijvoorbeeld een groot stigma op de seksualiteit van mensen met een lichamelijk beperking. De algemene opvatting is dat seks voor hen uit den boze is en al helemaal als ze niet getrouwd zijn. Tijdens het onderzoek werd echter open en eerlijk over eerste seksuele ervaringen gesproken, ook door jongeren die niet getrouwd waren. De mede-onderzoekers hadden zelf ook baat bij hun nieuwe rol: zij gaven aan dat ze “beter in staat waren om de problemen van jongeren met lichamelijke beperkingen te begrijpen, anderen te informeren en daarmee meer aandacht te vragen voor de problematiek”. Daarnaast waren ze trots op hun prestaties bij het onderzoek.

Goed begeleiden

Het betrekken van jongeren als mede-onderzoeker blijft een leerproces. Dit onderzoek liet zien dat het erg belangrijk is om voldoende tijd en middelen beschikbaar te stellen om de onderzoekers goed te begeleiden zodat zij tot nog betere inzichten kunnen komen. Maar ook om goed met ze te kunnen praten over de betekenis van de resultaten en de impact die de resultaten kunnen hebben op hun eigen welbevinden. 

Achtergrond

Dit onderzoek had als doel uit te zoeken welke hindernissen Senegalese jongeren met een lichamelijke beperking ervaren als ze gebruik (willen) maken van seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Het onderzoek is uitgevoerd tijdens het Access Services and Knowledge programma (ASK), een grootschalig programma dat van 2013 tot 2015 werd uitgevoerd in zeven verschillende landen in Afrika en Azië en dat gefinancierd werd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van EXPLORE, een handboek voor het betrekken van jongeren als mede-onderzoekers.
Voor Rutgers en haar partnerorganisaties is jongerenparticipatie een integraal onderdeel van het werk.  

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers