Inspectie: minder abortussen in 2016

In 2016 werd in Nederland 30.144 keer een abortus uitgevoerd. Dat zijn er 659 minder dan in 2015. Sinds 2000 daalt het aantal abortussen, alleen in 2015 werd deze trend doorbroken. In 2016 heeft de daling zich verder voortgezet. Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) bekend gemaakt.

In 2016 werden er 3.649 abortusbehandelingen (12%) uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar Nederland kwamen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) over de Wet afbreking zwangerschap.

Sinds 2002 daalt het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners; dit was ook in 2016 het geval (138 minder dan in 2015).

De meeste afbrekingen van een zwangerschap vonden plaats bij vrouwen van 25 tot 30 jaar. 

meisje kijkt achterom (istock/AleksandarNakic)

Tot 2015 waren de meeste abortussen bij jongere vrouwen, namelijk in leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar. In deze groep daalt het aantal abortussen sinds een aantal jaren. Bij de groep 25- tot 30-jarigen daarentegen is een geleidelijke stijging te zien sinds 2007.

Het aantal abortussen bij tieners was bijna 3000. In 65 gevallen ging het om meisjes onder de 15 jaar.

Bijna een derde van de vrouwen had al eerder één of meer zwangerschapsafbrekingen gehad.

Jaarrapportage 2016 van de Wet afbreking zwangerschap

Landelijke abortusregistratie (LAR)

Rutgers analyseert eens in de twee jaar de registratiecijfers van de Nederlandse abortusklinieken.

De landelijke abortusregistratie (LAR), een initiatief van de abortusklinieken zelf, is een aanvulling op de gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De abortusklinieken verzamelen op vrijwillige basis gegevens op individueel niveau van abortuscliënten.

Dit geeft meer inzicht in de achtergrondkenmerken van abortuscliënten. De meest recente gegevens dateren uit 2015.

Bekijk de landelijke abortusregistraties van de afgelopen jaren

Reacties

Kennisdossier Zwangerschap en Abortus

In het kennisdossier Zwangerschap en Abortus hebben we alle relevante informatie bij elkaar gezet.

naar dossier

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers