man leest krant

Inbreng Rutgers voor de nationale voortgangsrapportage over het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Nederland

'Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): Inbreng van Rutgers voor de Nederlandse 'Voluntary National Review'. Dat is de titel van het rapport van Rutgers over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met het oog op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Nederland.

sdg's chartIn de komende maanden zal de Nederlandse overheid een rapportage schrijven aan de VN over de stand van zaken in Nederland wat betreft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals -SDG's), en welke acties er ondernomen moeten worden om de doelen te halen in de komende 15 jaar.

Voortgangsbewaking

Daarmee neemt Nederland deel aan het systeem, opgezet door de VN, waarbij landen de eigen voortgang rond de SDG’s bewaken. Dit systeem heet ook wel Voluntary National Review (VNR).

Om bij te dragen aan die voortgangsrapportage heeft Rutgers een overzicht gemaakt van Nederlandse successen op het gebied van SRGR, en van de hiaten en aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden als Nederland de SDG’s op dit gebied wil bereiken. Tot slot doen we aanbevelingen voor wat de Nederlandse bijdrage zou kunnen zijn aan het verbeteren van SRGR in andere landen.

Kader

In september 2015 hebben de 193 lidstaten van de VN in de Algemene Vergadering de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen.

De rode draad van deze Agenda wordt gevormd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen/ SDGs, een kader van 17 doelstellingen voor sociale, economische en duurzame ontwikkeling, die de komende 15 jaar bereikt moeten worden.

De doelen gelden voor alle landen, dus ook voor Nederland en bevatten ambitieuze toezeggingen op het gebied van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Rapport

Lees:  Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): Inbreng van Rutgers voor de Nederlandse Voluntary National Review

Lees ook

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers