Hulp bij seksuele opvoeding voor ouders met kinderen met een beperking

In samenwerking met de CED-groep heeft Rutgers een brochure ontwikkeld over seksuele opvoeding voor ouders met kinderen van 0-18 jaar met een beperking.

De brochure biedt ouders informatie en tips over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren met een licht-verstandelijke, auditieve, visuele en lichamelijke beperking, een stoornis in het autisme spectrum en ADHD.

Handreiking voor ouders

‘Seksualiteit is een breed onderwerp binnen het speciaal onderwijs, waar zowel docenten als ouders mee bezig zijn. We kregen veel vragen vanuit school en ouders uit het speciaal onderwijs of we hen ook een handreiking konden bieden’, aldus Tim Micklinghoff van de CED-groep. De brochure is tot stand gekomen met hulp van meelezende ouders uit het speciaal onderwijs en ouderorganisaties zoals BalansDigitaal. BalansDigitaal heeft meegelezen en heeft ook zitting in de klankbordgroep van het project.

De brochure kunt u downloaden (PDF 8,4 MB) of bestellen via de webshop van Rutgers.

‘Van Kwetsbaar naar Weerbaar’De brochure is onderdeel van het project ‘Van Kwetsbaar naar Weerbaar’, waarin Rutgers samenwerkt met de CED-groep. Het project heeft als doel om seksuele voorlichting in het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Het project duurt tot oktober 2015.

Op dit moment worden de verschillende vormen van voortgezet speciaal onderwijs gefilmd. De filmopnames op een cluster 3 ZML school zijn al afgerond. De komende maanden worden er werkgroepen georganiseerd voor beleidsmakers en ouders uit het speciaal onderwijs. Beleidsmakers en ouders kunnen zich hier nog voor aanmelden bij Tim MicklinghoffOok wordt de koppeling gemaakt tussen materialen en de leerlijn seksuele vorming. 

Wanneer deze koppeling klaar is kunt u lezen in de nieuwsbrief Weerbaar!. Als u deze nog niet ontvangt, kunt u zich hiervoor aanmelden.

Leest u hier meer over het project ‘Kwetsbaar naar Weerbaar’.

Reacties