kranten

Het jaar 2013 in sex bites

Weet u nog, de commotie over Dokter Corrie? De verontrustende berichten over verschillende anticonceptiemiddelen? De opkomst van de term sletvrees? Het valt allemaal te lezen in ons jaarmagazine 2013, vers van de pers. Daarin staat een greep uit de hoogtepunten van Rutgers’s onderzoek, voorlichting en pleitbezorging. Nationaal én internationaal.

Ieder jaar brengt Rutgers een jaarverslag uit dat is gecontroleerd en goedgekeurd door een externe accountant.

Lees het jaarverslag 2013 over onze inspanningen om seksueel geweld bij jongeren te voorkomen. En over het MenCare+ programma waarmee we mannen inspireren zorgzame vaders en echtgenoten te worden.  Daarnaast is er onder meer aandacht voor de schokkende feiten rondom kindhuwelijken en nieuws van de veldkantoren in Indonesië en Pakistan. Vier zorg- en onderwijsprofessionals vertellen wat zij in hun werk doen aan seksuele gezondheid. En wist u dat ouders de seksuele ervaring van hun kind onderschatten?

Ook in de toekomst zullen wij ons met hart en ziel blijven inzetten voor de verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van ieder mens. Ongeacht geslacht, culturele achtergrond of seksuele voorkeur.

Reacties