man leest krant

Explore4Action: onderzoek naar gezonde seksuele ontwikkeling in Indonesië

Vandaag lanceert Rutgers ‘Explore4Action’, een baanbrekend onderzoek naar de onderliggende factoren voor een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren in Indonesië. Met de inzichten wordt de seksuele gezondheidszorg en voorlichting verbeterd. Jongeren spelen bovendien een belangrijke rol in het onderzoek.

lancering Explore4Action (Rutgers WPF Indonesië)

Op een gezonde manier van kind naar volwassenheid

In het onderzoek analyseert Rutgers welke invloed seksuele vorming heeft op de positieve en gezonde ontwikkeling van kind naar volwassenheid. Het onderzoek kijkt ook naar wat er nodig is om jongeren in staat te stellen zelf bekwame gebruikers van anticonceptie te worden. Het kwalitatieve deel van dit onderzoek richt zich op de vraag hoe jongeren omgaan met de gemengde boodschappen en verwachtingen rondom gender en seksualiteit. Hierin wordt gekeken hoe deze opvattingen hun gedrag en seksuele gezondheid beïnvloeden.

Voorspellende factoren voor risicogedrag

Als onderdeel van het Global Early Adolescent Study (GEAS) in Indonesië, onderzoekt Explore4Action verder welke factoren tijdens de vroege jeugd voorspellen of jongeren op latere leeftijd risico’s nemen op het gebied van seksuele gezondheid of juist gezonde keuzes maken. Het GEAS-onderzoek volgt en vergelijkt jongeren (12 tot en met 15 jaar) die wel of juist geen seksuele vorming krijgen. Zo leren we of seksuele vorming op de lange termijn een positief effect heeft op de seksuele ontwikkeling en gezondheid en wat er nog ontbreekt om jongeren met verschillende achtergronden in Indonesië daarbij te helpen.

Jongerenparticipatie

Jongeren zijn actief betrokken bij dit kwalitatieve en participatieve onderzoek. Ze worden opgeleid tot medeonderzoeker. Zo wordt het makkelijker om over gevoelige onderwerpen te praten en komen de ervaringen en perspectieven van jongeren het best naar boven.

Gedeeld initiatief

Explore4Action is een vierjarig onderzoeksprogramma dat loopt van 2018 tot en met 2021. Het programma is een gedeeld initiatief van Rutgers met de Johns Hopkins University, het Karolinska Institute, het Centre for Reproductive Health van de Gadjah Mada University in Yogyakarta en PBKI (Indonesian Plannend Parenthood Association). Het onderzoek vindt plaats op drie locaties in Indonesië (Sumatra, Bali en Java) en wordt gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Meer informatie over Explore4Action

Reacties