kranten

Cultuur speelt rol bij grensoverschrijdend seksueel gedrag

15 januari 2013 is in 'Trouw' een artikel gepubliceerd over het onderzoek 'Andere Cultuur, Andere Grens?'. Marianne Cense, senior onderzoeker bij Rutgers, vergelijkt in dat onderzoek de opvattingen van laagopgeleide allochtone jongeren (van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst) met die van laagopgeleide autochtone jongeren.

Lees het gehele artikel op Trouw.nl

Aanvulling

Rutgers vult aan: Andere Cultuur, Andere Grens?, gepubliceerd in Kind en Adolescent, jg 33 (2012), nr. 4, toont aan dat culturele achtergronden van invloed zijn op hoe jongeren met seks en seksualiteit omgaan.
“Er komen verschillen naar voren, maar het is belangrijk om etniciteit niet als risicofactor te zien. Het is namelijk net zo goed een beschermende factor. Allochtone meiden krijgen van huis uit meer mee dat ze grenzen mogen trekken en dan niet ‘preuts’ zijn”, aldus Cense. “Sterke overtuigingen over wat je wilt en wat niet beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag, omdat je dan in veel eerder stadium duidelijk bent. Jongeren die vanuit hun geloof sterk overtuigd zijn van hun grenzen, zijn daardoor heel weerbaar.”

Meer factoren

Er spelen naast cultuur veel meer factoren mee bij seksuele gezondheid van jongeren, zoals opleidingsniveau, religie en sekse. Uit het onderzoek Seks onder je 25ste (2012) van Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat laagopgeleide jongeren vroeger seksueel actief zijn dan hoogopgeleide jongeren en dat laagopgeleide meisjes veel vaker te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 20% van de laagopgeleide meisjes is weleens gedwongen tot seksuele handelingen, tegenover 13% van de hoogopgeleide meisjes.

De Verdieping

Donderdag 17 januari 2013 komt dit onderwerp uitgebreid aan bod in katern De Verdieping van Trouw.

Achtergrondinformatie

Andere Cultuur, Andere Grens? (2012)
Niet zomaar seks, jongeren over wensen en grenzen (2010)

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers