man leest krant

CSW 2018: Rutgers pleit voor sterke afspraken voor álle vrouwen en meisjes

Deze week vindt bij de Verenigde Naties in New York de 62e Commission on the Status of Women (CSW) plaats. Tijdens deze jaarlijks terugkerende conferentie komen vertegenwoordigers van de lidstaten bijeen om de voortgang op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid te evalueren, uitdagingen te identificeren, mondiale normen vast te stellen en concreet beleid te formuleren ter bevordering van gendergelijkheid en de bevordering van de positie van vrouwen wereldwijd.

Kansen en uitdagingen voor plattelandsvrouwen en -meisjes

Ieder jaar staat een ander hoofdthema centraal. Dit keer richt de conferentie zich op plattelandsvrouwen en -meisjes. Voor hen gelden vaak andere barrières met betrekking tot seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Bijvoorbeeld onderwijs. Volgens het IPPF, gaat slechts 39% van plattelandsmeisjes naar school (in tegenstelling tot 59% in steden) en velen missen daardoor seksuele vorming.

Lees hier meer over onze prioriteiten voor plattelandsvrouwen en -meisjes tijdens CSW.

Goede afspraken over seksuele en reproductieve gezondheid in de tekst

Tien dagen lang onderhandelen de afgevaardigden over deze, en andere vraagstukken, totdat er overeenstemming wordt bereikt over een slotakkoord. NGO’s hebben de kans dit proces te beïnvloeden door samen te werken in nationale coalities en voorstellen te doen voor de uiteindelijke tekst, de zogenaamde ‘agreed conclusions’.

Wij pleiten voor erkenning van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes op het platteland en harde afspraken voor verbetering op dit punt. Want vrouwenrechten zijn mensenrechten, en díe gelden voor iedereen.

‘Alle vrouwen en meisjes’ betekent: echt álle

Helaas wijst de praktijk uit dat het in deze verdeelde wereld lastig blijft om concrete afspraken te maken, die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren. Er wordt veel gesteggeld over de tekst. Om seksuele en reproductieve rechten en gezondheid in de overeenkomst te krijgen, lijkt het soms lang over kleine tekstwijzigingen en futiliteiten te gaan.  

Rutgers vindt het belangrijk dat alle vrouwen en meisjes gezien worden en dat hun rechten worden erkend. Dat geldt dus ook voor lesbische vrouwen, sekswerkers, meisjes die voor het eerst ongesteld worden, et cetera. Dus waar we ‘all’ willen toevoegen in de tekst, bedoelen we ook echt álle vrouwen en meisjes. Zo’n voor de hand liggend detail, kan echter op veel weerstand rekenen van landen als Rusland en Vaticaanstad, maar ook de Verenigde Staten kunnen roet in het eten gooien. Het belooft een fel debat te worden.

‘Mensenrechten zijn ván en vóór iedereen’

In de hectiek van het debat, is het soms belangrijk te onthouden voor wie je het doet. In voorbereiding voor de CSW-conferentie gaf mensenhandelonderzoeker Marjan Wijers een krachtige pitch over hun rechten. “Mensenrechten zijn ván en vóór iedereen. Mensenrechten zijn niet alleen vrouwenrechten, mensenrechten zijn ook sekswerkersrechten. Dat is geen gemakkelijke constatering. Dat geeft verplichtingen.”  Lees haar hele pleidooi hier

CSW vindt plaats van 12 tot 23 maart 2018 in het VN-hoofdkantoor in New York. 

Reacties