man leest krant

CPD 2018: Urbanisatie en internationale migratie staan centraal

Van 9 tot 13 april zullen overheden van VN-lidstaten weer in New York samenkomen om te beoordelen in hoeverre zij slagen in het realiseren van de doelstellingen van de International Conference on Population and Development (ICPD). Dit doen elk jaar tijdens de bijeenkomst van de Commission on Population and Development (CPD). Dit jaar staat het thema urbanisatie en internationale migratie centraal staan, en zal het onder meer gaan om seksuele en reproductieve rechten van kwetsbare groepen in sloppenwijken, en van migranten en vluchtelingen.

 

Wat staat er op het spel?

Het belooft weer een spannende CPD te worden. Afgelopen jaar lukte het de lidstaten niet om overeenstemming te bereiken. Dat kwam met name door de destructieve houding van de Verenigde Staten tegenover abortus en reproductieve rechten. Met President Trump nog steeds aan het roer is die houding niet veranderd en kunnen de VS dus ook dit jaar weer roet in het eten gooien.

Bovendien bestaat er veel verschil van inzicht op het gebied van internationale migratie. Zowel binnen de Europese Unie, als tussen landen wereldwijd. Wat zijn de verplichtingen van landen tegenover vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld illegale migranten? Ook in Nederland probeert de overheid haar verplichtingen tegenover vooral illegale immigranten te beperken. Denk aan bijvoorbeeld aan de Bed, Bad, Brood discussie. Het zal voor de toch al lastige onderhandelingen bij de CPD voor een extra uitdaging zorgen.

Wat doet Rutgers?

Rineke van Dam, advocacy officer bij Rutgers, maakt deel uit van de Nederlandse overheidsdelegatie op de CPD-conferentie. Zij adviseert de delegatie tijdens de onderhandelingen en probeert in de resolutie referenties te krijgen naar de seksuele en reproductieve rechten van jongeren en adolescenten, inclusief migranten, en hun toegang tot zorg en seksuele voorlichting. Ze werkt daarbij nauw samen met (jongeren-) activisten vanuit alle windstreken.

Ook buiten deze VN-vergadering om vraagt Rutgers om aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in humanitaire crises. Met ons programma ‘Forced Migration & SRHR’ ondersteunen we humanitaire programma’s en organisaties met onze specifieke kennis en ervaring. Ons uiteindelijke doel is dat humanitaire organisaties en de Nederlandse overheid SRGR beter verankeren in  al hun werkzaamheden in crisisgebieden.

Reacties