Buiten de lijnen’: seksueel gedrag van kwetsbare minderjarigen beoordelen en bespreekbaar maken

Movisie, Rutgers en Sensoa lanceren ‘Buiten de lijnen’: een pedagogische interventie die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma. ‘Buiten de lijnen’ past de methodiek van het Vlaggensysteem toe die intussen veelvuldig gebruikt wordt binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in het handboek.

Professionals die werken met kwetsbare groepen kinderen zijn geneigd om elke vorm van seksueel gedrag te bestempelen als grensoverschrijdend. Cijfers ondersteunen deze gedachte, omdat we weten dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt bij deze doelgroepen.

Uit recent onderzoek onder 18-jarigen heeft ongeveer een derde een vorm van seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Onder jongens ligt dit percentage op 23% en bij meisjes maar liefst 41%. Tegelijkertijd zijn bepaalde gedragingen onderdeel van een gezonde seksuele ontwikkeling en is niet elk seksueel gedrag over de grens. Het Vlaggensysteem is een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. 

Met ‘Buiten de lijnen’ wordt voldaan aan een behoefte aan meer handvatten om deze methodiek te gebruiken van professionals die met meer kwetsbare groepen werken of met kinderen met een andere nationaliteit. 

Lees verder op movisie.nl

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers