man leest krant

Brede politieke steun voor seksuele rechten wereldwijd

In de Tweede Kamer is er brede steun voor de wereldwijde seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en voor de strijd tegen hiv/aids. Zes politieke partijen hebben zich op 8 maart 2018 aangesloten bij het gezamenlijke initiatief om de regering aan te sporen hiervan een voorrangsbeleid te maken.

Naar schatting hebben wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen geen toegang tot anticonceptie. Jaarlijks zijn er 22 miljoen onveilige abortussen. Door toenemend conservatisme staan de rechten van vrouwen en hun seksuele gezondheid en daarmee de strijd tegen hiv/aids in heel veel landen onder zware druk. 

Voorafgaand aan de symblische ondertekening van het initiatief, deden verschillende organisaties uit het SRGR-veld een oproep aan de nieuwe leden van het MPI (Meerpartijeninitiatief) SRGR & hiv/aids.

Yvonne Bogaarts, manager advocacy bij Rutgers: "Goed beleid, goede seksuele voorlichting, toegang tot anticonceptie, tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg dringt ongewenste zwangerschap terug en zorgt ervoor dat mensen niet meer kinderen krijgen dan ze daadwerkelijk willen. Vrouwen kunnen zich dan vaak beter ontwikkelen, onderwijs blijven volgen en zijn gezonder, net als hun kinderen. Dit heeft positieve impact op hun deelname aan de arbeidsmarkt en economische productiviteit." 
 

“Nederland is internationaal koploper als het gaat om het bevorderen en realiseren van seksuele rechten en het bestrijden van hiv/aids. Er wordt naar Nederland gekeken én geluisterd. Als een van de weinige donorlanden schroomt Nederland er niet voor gevoelige onderwerpen aan te kaarten. Dat is alleen mogelijk met brede politieke steun “, verklaarde Louise van Deth, directeur van Aidsfonds samen met Rutgers en Dance4Life. 

Die noodzakelijke steun kregen ze opnieuw bevestigd. Zes politieke partijen nemen deel aan het Meerpartijeninitiatief, onder leiding van Achraf Bouali (D66), voorzitter, en Isabelle Diks (GroenLinks), vice-voorzitter. De partijen beloven actief samen op te trekken en aan de regering aanbevelingen te formuleren op het gebied van wereldwijde seksuele gezondheid en rechten en de strijd tegen hiv/aids. Deze intentieverklaring werd mede-ondertekend door Bente Becker (VVD),  Anne Kuik (CDA), Kirsten van den Hul (PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). 

Van Deth : “We hopen dat dit initiatief in de Tweede Kamer het beleid van de regering nodig zal bijsturen. Want hierover maken we ons zorgen. De nadruk ligt nu te veel op handel en voorkomen van migratie, maar nauwelijks op seksuele gezondheid."

Lees ook

Reacties