Blog: wel of niet gedwongen anticonceptie

Af en toe laait de discussie weer op over wel of niet gedwongen anticonceptie. Met name als het gaat om kinderen die opgroeien in gezinnen met geweld, verwaarlozing of uitbuiting, raken de gemoederen verhit. In Rotterdam werd, tijdens een landelijke conferentie over kwetsbaar ouderschap, door sommigen aangedrongen op gedwongen anticonceptie.

Dit is onwenselijk. Ook in moeilijke gevallen moet zelfbeschikking van vrouwen en goede hulp bij en toegang tot gezinsplanning voorop staan. 

Jaarlijks zou het om ongeveer 5 % van de ouders gaan die niet in staat hun kind (eren) die zorg en opvoeding te geven die van belang is voor een veilige en gezonde ontwikkeling. Dit zijn vaak ouders die verslaafd zijn, dakloos, met een psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking waar problemen rondom huisvesting, schulden, woning, zich op elkaar stapelen. Vaak zware gevallen die intensieve hulp en begeleiding nodig hebben. Een deel van hen krijgt opnieuw kinderen, heeft een kinderwens of gaat slordig om met anticonceptie, met alle gevolgen van dien. 

Blog: wel of niet gedwongen anticonceptie

Reacties