Bevolkingsonderzoeken seksualiteit en relaties van start

Twee bevolkingsonderzoeken naar seksualiteit en relaties zijn van start gegaan: Seks onder je 25e, onder jongeren van 12 tot 25 jaar, en Seksuele Gezondheid in Nederland onder volwassenen van 18 tot 80 jaar.

Seks onder je 25e

Het periodieke onderzoek Seks onder je 25e is een project van Soa Aids Nederland en Rutgers, en werd voor het laatst uitgevoerd in 2012.

Door in kaart te brengen hoe jongeren denken over liefde, relaties en seks, en wat ze doen op dat gebied, kunnen we de voorlichting en hulp aan jongeren verbeteren. 

Seksuele Gezondheid in Nederland

Ook het laatste onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland dateert uit 2012. Tijd om opnieuw te kijken naar wat mensen denken, ervaren en doen op het gebied van seksualiteit en relaties. Seksuele gezondheid is het lichamelijk, emotioneel en psychisch welzijn op het gebied van seksualiteit. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het algemeen welzijn van mensen. Door de seksuele gezondheid van volwassenen in kaart te brengen, weten we waar extra inzet nodig is. 

Wat wordt er bevraagd?

Zowel jongeren als volwassen beantwoorden vragen over seksueel gedrag, seksuele beleving, seksuele problemen, condoomgebruik en testgedrag, zwangerschap en anticonceptie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Professionals uit het veld hebben input geleverd voor de vragenlijst. Een nieuw thema is bijvoorbeeld het gebruik van dating apps als Tinder en Grindr. 

Samenwerking

Beide bevolkingsonderzoeken zijn nu ingebed in de Leefstijlmonitor van het RIVM. Vanuit het RIVM loopt er ook een onderzoek mee naar de prevalentie van chlamydia en gonorroe (PECAN). Soa Aids Nederland is voor Seks onder je 25e de coördinator in de contacten met het veld en verantwoordelijk voor de werving van scholen (via GGD’en) en het actieplan. Rutgers heeft in samenwerking met Soa Aids Nederland de vragenlijsten opgesteld en doet de analyse en rapportage.

Dataverzameling

Jongeren van 12 tot en met 16 jaar vullen een vragenlijst in op school. Voor de jongeren van 17 tot 25 jaar en voor de volwassenen van 25-80 jaar trekt het CBS een representatieve steekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Deze mensen kunnen komende week een brief thuis krijgen met een oproep om mee te doen. I&O Research verzamelt de data. De volledige publicatie van de resultaten zal zijn in de zomer van 2017.

Lees meer

Reacties