Man leest krant

Anticonceptie en economische ontwikkeling, hoe Rutgers het ziet

Vandaag, 30 november, checkt NRC Handelsblad de uitspraak die VVD-kamerlid Wybren van Haga onlangs deed in tv-programma Pauw: “Elke euro aan geboortebeperking levert 120 euro op.” Na onderzoek concludeert NRC dat de uitspraak ‘niet te checken’ is en verwijst daarbij onder meer naar Rutgers documentatie over de Copenhagen Consensus. Onze directeur Ton Coenen reageert in deze blog op de uitspraak en de conclusie van NRC.

Voordat ik inga op het artikel in NRC, wil ik eerst een oproep doen: Kan iedereen de term geboortebeperking niet meer gebruiken in het debat over bevolkingsgroei? Dit insinueert een vorm van dwang en 'population control'. Terwijl toegang tot anticonceptie juist gaat over vrije keuzes over lijf en leven.  

Dan terug naar ‘t NRC. Het klopt dat wij in onze documentatie naar de Copenhagen Consensus verwijzen. De Copenhagen Consensus is opgesteld om te laten zien, dat de Sustainable Development Goals haalbaar zijn en dat naast het verbeteren en waarborgen van mensenrechten ze ook positief effect hebben op economische ontwikkeling. De Consensus stelt niet dat sommige targets beter zijn en dat we de minder goede maar moeten vergeten. Het doel is juist om te laten zien dat investeringen in mensenrechten, gezondheid en onderwijs ook positieve invloed kunnen hebben op economische ontwikkeling. De optelling is dus meer dan de som der delen. In het artikel “The Economics Of Optimism” (The Economist, jan 2015) ) wordt op een rij gezet welke investeringen het meeste opleveren: vrije handel staat bovenaan, daarna toegang tot anticonceptie en seksuele en reproductieve gezondheidszorg eruit gelicht (1 dollar is 120 dollar), toegang tot onderwijs (1 dollar is 33 dollar) en tegengaan van honger (1 dollar is 45 dollar).

Keuzevrijheid

Wanneer wij het hebben over investeren in anticonceptie, doen wij dit vanuit de rechten van het individu en keuzevrijheid. Toegang tot en beschikbaarheid van anticonceptie zijn geen vanzelfsprekendheid en moeilijk te realiseren, weten wij uit eigen onze nationale en internationale ervaring. Investeren in anticonceptie an sich is onvoldoende. Daarom werken wij met onze partners aan het verbeteren van beleid, van gezondheidszorg, toegang voor iedereen (bijv. ook voor ongetrouwde jongeren, wat in veel landen een taboe is), seksuele voorlichting en het tegengaan van discriminatie en ongelijkheid binnen relaties.

Toegang tot anticonceptie verandert het leven van (jonge) vrouwen compleet en dat heeft verstrekkend effect op hun omgeving. Dit houdt verband met hogere opleiding, betere algemene gezondheid (bv. van BMI score), hogere arbeidsparticipatie en betere ontwikkeling van kinderen. Vice versa dragen toegang tot onderwijs en economische ontwikkeling weer bij aan keuzevrijheid van vrouwen en meisjes. En we weten ook dat als vrouwen zelf kiezen, ze vaak voor een beperkter aantal kinderen kiezen in hun leven en waarbij ze zelf iets ouder is als het eerste kind geboren wordt.

Door anticonceptie en alles wat daarmee samenhangt kunnen vrouwen ook investeren in hun carrière, zelf keuzes maken wanneer en of ze kinderen willen krijgen en zal deze investering zich terug betalen in hun gezondheid, die van hun kinderen en in hun loopbaan. Dit is hoe wij de economische aspecten van onze doelstelling belichten, altijd als onderdeel van een rechtenbenadering en in samenhang met verschillende interventies.  

Ton Coenen

Directeur Rutgers

 

Meer informatie

Kijk in ons kennisdossier Bevolkingsgroei voor meer informatie over dit onderwerp.

Reacties