kranten

Aandacht voor gezonde seksuele ontwikkeling in jeugdzorginstellingen: wat gebeurt er al?

Hoe besteed je als jeugdzorginstelling aandacht aan seksualiteit en draag je bij aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van jongeren? Met de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson naar seksueel misbruik in de jeugd- en pleegzorg, is deze vraag opnieuw actueel.

Bij veel jeugdzorginstellingen ontbreekt het nog een duidelijke visie, is er veel handelingsverlegenheid en wordt seksualiteit nog niet als een ontwikkelingsdomein gezien. Om te komen tot een meer samenhangende en duurzame aanpak heeft Rutgers een model ontwikkeld voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg: 'Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek'.

Het model is tot stand gekomen in samenwerking met vier jeugdzorginstellingen. Elke instelling kan dit model benutten om de eigen visie aan te scherpen en beleid te maken. Er zijn ook vragenlijsten opgenomen om het beleid in de praktijk onder jongeren en medewerkers te toetsen. De aandacht gaat hier vooral uit naar de zorg voor en opvoeding van jongeren van 12 jaar en ouder. Dit is de leeftijdsfase waarin jongeren hun eerste seksuele contacten en ervaringen opdoen. In 2013 zal Rutgers het voortouw nemen om een visiedocument te ontwikkelen voor kinderen onder de 12 jaar.

Opleidingen

Rutgers zou graag zien dat opvoeding en begeleiding van kinderen bij een gezonde seksuele ontwikkeling een vast onderdeel wordt van het curriculum van de diverse beroepsopleidingen. De opleiding Consulent seksuele gezondheid (in Utrecht en Amsterdam) is ondermeer bedoeld voor professionals in de (jeugd)zorg om binnen de instelling als aandachtsfunctionaris seksualiteit te kunnen fungeren. Rutgers biedt daarnaast trainingen voor professionals over het in gesprek gaan met jongeren over seksualiteit (11 en 25 juni of incompany). Ook kan Rutgers advies op maat bieden rondom visieontwikkeling en beleidsondersteuning bij vraagstukken over seksualiteit.

Opvoedingsondersteuning

De rol van ouders is belangrijk. Zij weten vaak niet goed hoe ze het thema gezonde seksualiteit kunnen oppakken. Juist in kwetsbare gezinnen hebben ouders zelf ook vaak niet het goede voorbeeld gehad. Zij kunnen geholpen worden door gerichte opvoedingsondersteuning op dit gebied, bijvoorbeeld vanuit de instellingen of Centra voor Jeugd en Gezin. Ook hiervoor biedt Rutgers trainingen en ondersteunend materiaal zoals de handleiding Opgroeien met liefde, de brochure Puber in huis! of de website uwkindenseks.nl.

Interventies

Er zijn al diverse interventies ontwikkeld of in ontwikkeling om de seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen en seksueel misbruik, ongewenste zwangerschap of soa te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de genderspecifieke groepsmethodieken Girls’ Talk en Make a Move. Girls’Talk wordt momenteel op effectiviteit onderzocht. Make a Move is een training die speciaal wordt ontwikkeld voor jongens in de residentiele jeugdzorg ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er het Vlaggensysteem, waarmee professionals seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren kunnen duiden. Dergelijke interventies moeten doorontwikkeld worden voor specifieke doelgroepen en bovenal worden geïmplementeerd.

Meer informatie

 • Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek, model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg
 • Girls Talk
 • Make a Move
 • Vlaggensysteem (MOVISIE)
 • Opleiding consulent seksuele gezondheid:
  - Utrecht 
  - Amsterdam
 • Opvoedingsondersteuning
 • Het volledige trainingsaanbod van Rutgers

Zie ook:
- Vaker seksueel misbruik in de jeugdzorg
- Reactie Rutgers op rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'

Reacties