20 maart start de Week van de Lentekriebels

Van 20 tot en met 24 maart 2017, is het weer ‘Week van de Lentekriebels’ op veel basisscholen in Nederland. Met dit jaar het recordaantal weer heel veel deelnemende scholen. In deze projectweek leren kinderen onder meer over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media en weerbaarheid. Het thema is dit jaar: ‘Respect’.

Gezonde en veilige ontwikkeling

Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat betekent ‘homo’? Wat gebeurt er met mij in de puberteit? Kinderen hebben allerlei vragen over seksualiteit. Ze hebben recht op eerlijke informatie, die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Het is goed om al met relationele en seksuele vorming te starten in groep 1, en lessen te geven in een doorlopende leerlijn. Seksualiteit wordt daardoor een onderwerp waar kinderen makkelijker over kunnen praten en vragen over durven stellen. Bij de kleuters gaat het over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, wie je lief vindt en hoe je dat kunt laten merken, en hoe je nee kunt zeggen tegen iets dat je niet prettig vindt. In de bovenbouw gaat het ook over de veranderingen die komen in de puberteit en leren kinderen na te denken over wat ze wel en niet willen. Dit helpt hen later weloverwogen en veilige keuzes te maken in relaties en seksualiteit.

Waarom het thema ‘Respect’?

Respect voor elkaar wil zeggen dat je iedereen in zijn of haar waarde laat, ongeacht opvattingen en keuzes.  Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En dat je rekening houdt met de gevoelens en grenzen van een ander. Zelfbeeld, respectvolle omgang met elkaar en de bewustwording van eigen en andermans grenzen zijn onderdeel van relationele en seksuele vorming. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zeker in de huidige tijdgeest, waarin denkbeelden, waarden en normen steeds meer botsen en we via (social) media ideaalplaatjes zien. ‘Respect voor verschillen’ is daarom het gekozen thema voor deze Week van de Lentekriebels: www.weekvandelentekriebels.nl/respect.

Rol van ouders

Seksuele opvoeding is in de eerste plaats een taak van de ouders. Maar ouders vinden het soms lastig om over seksualiteit te praten met hun kind of beginnen te laat. De meeste ouders vinden het daarom prettig dat de school deze onderwerpen ook oppakt. Als kinderen dan met vragen thuiskomen, is dat een mooie gelegenheid om erover door te praten. Op www.weekvandelentekriebels.nl/10 vinden ouders 10 feiten en fabels over seksuele ontwikkeling en voorlichting, 10 redenen om seksuele voorlichting te geven, 10 tips hoe met pubers te praten over seks en 10 smoezen waarom ouders dat niet doen.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD'en, en is bedoeld als een stimulans of een vaste week in het jaar om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. Scholen die meedoen aan de Week van de Lentekriebels gebruiken in principe de digitale lesmethode Kriebels in je buik, een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Op www.kriebelsinjebuik.nl zijn voorbeeldlessen te zien. De GGD’en geven ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, gastlessen of het organiseren van een ouderavond.

Reacties