Vader met baby'tje (MAY Fotografie)

Vaderschapsverlof

Circa 12 weken voor moeders versus 2 dagen voor vaders. Dat is nu de verdeling van het betaald verlof na de geboorte van een kind. Deze scheve verhouding verzwakt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en beperkt de mogelijkheden voor mannen om zorgtaken binnen het gezin op zich te nemen. Hoog tijd voor uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Met een uitgebreid betaald vaderschapsverlof wint iedereen. Het bevordert de ontwikkeling van kinderen, de emancipatie van vrouwen, het levensgeluk van vaders en het welzijn van de samenleving als geheel. De meeste Nederlanders zijn vóór. Het is nu aan politiek Den Haag om het maatschappelijk draagvlak te vertalen naar beleid.