Succesvol werken aan seksuele weerbaarheid

Bij Welzijnsorganisatie de Schoor in Almere wordt met succes gewerkt aan de seksuele weerbaarheid van jongens. Onder meer met de programma’s LEFgozers en Ik ben van mij. Beide interactieve programma’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de jongens. De aanpak van De Schoor past ook goed bij de ambities van de gemeente Almere. Die besteedt in haar nota gemeentelijk gezondheidsbeleid voor 2018-2021 specifiek aandacht aan de weerbaarheid van jongeren.

Frieda de Groot is teamleider jongeren bij welzijnsorganisatie De Schoor. Volgens haar is het jongerenwerk de ogen en oren in de wijk. ‘Wij zijn de verbinding tussen thuis, de school en de straat. We staan naast de jongeren en begeleiden ze op weg naar de volwassenheid. We focussen daarbij op talent aan de hand van verschillende lesprogramma’s en methoden. Deze zijn, afhankelijk van de vraag, gericht op jongens en/of meiden en houden daarbij rekening met seksuele en genderdiversiteit.  

De welzijnsorganisatie werkt onder andere met de methode LEFgozers en die vereist een goede aansluiting bij de jongeren. ‘Zeg bijvoorbeeld nooit tegen jongens dat ze nu een middag met LEFgozers gaan werken. Dat slaat helemaal niet aan.’ Wat wel bij ze aanslaat is het materiaal van LEFgozers‘. Vooral de foto’s helpen goed om de jongens iets te laten vertellen over hun eigen gedrag en keuzes.’ Naast LEFgozers werkt De Schoor ook met de interventie Ik ben van mij. Ik ben van mij gaat vooral over het respectvol omgaan met elkaar en de bewustwording van grenzen als het gaat om seks en relaties. De filmpjes hierin, waarbij je een situatie stop kunt zetten en qua keuzes kunt variëren, geven een mooi inzicht in de consequenties. Ze laten jongens vooral zien dat respect en communicatie voor beide partijen fijn is.’ 

Ze werken vaak op een interactieve manier, bijvoorbeeld door samen met jongens raps, graffitiwerken of quizjes te maken. Dat interactieve werken, is volgens Frieda erg geschikt voor deze jonge doelgroep waarin ook een groot aandeel jongens zit met een licht verstandelijke beperking. Wanneer het om seksuele gezondheidsvraagstukken gaat, werkt De Schoor vaak samen met de GGD. ‘Zo krijgen we ook inzicht in het gedrag en de denkbeelden die bij de jongens heersen over seksualiteit. Wanneer beginnen ze bijvoorbeeld met seks?’ 

Frieda merkt dat de aanpak effectief is. ‘We zien duidelijke veranderingen bij de kerngroep van jongeren die we begeleiden. Ze gaan respectvoller met elkaar om en ze kunnen beter keuzes maken. Daarnaast zijn zij zich ook meer bewust van het gebruik van voorbehoedsmiddelen en weten ze de GGD te vinden als het gaat om de behandeling van soa.’ 

De Schoor werkt constructief samen met onder meer de politie, het onderwijs, zorginstellingen, de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg. En natuurlijk met de gemeente Almere. Die wil preventief werken en de mentale en seksuele weerbaarheid van jongeren vergroten. Onder meer om pestgedrag en ongewenste (seksuele) intimidatie via sociale netwerken te voorkomen. Bij alle betrokken partijen wordt het steeds duidelijker dat jongeren die weerbaar zijn beter nee kunnen zeggen tegen verleidingen, minder vaak het slachtoffer zijn van pesten en beter kunnen omgaan met keuzes rondom seksualiteit.

De Schoor in Almere organiseert sociaal cultureel werk, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad. Bijna 200 professionals en ruim 800 vrijwilligers werken samen aan een leefbaar, veilig, sociaal, zorgzaam, kleurrijk, vernieuwend en betrokken Almere. www.deschoor.nl 

Reacties