persoon achter laptop
| Auteur: Yvonne Bogaarts | Functie: Manager advocacy

Huidige wereldproblematiek; hoe draagt SRGR bij aan oplossingen?

Tijdens de lancering van het Meerpartijeninitiatief SRGR & hiv/aids in de Tweede Kamer op Internationale vrouwendag betoogde onze collega Yvonne Bogaarts, manager advocacy dat werken aan de realisatie van SRGR een must is voor het bereiken van Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) zijn geen op zichzelf staand thema. Het is één van de factoren die bevolkingsdynamiek beïnvloedt. SRGR heeft middels de link met bevolking sterke raakvlakken met andere Nederlandse topprioriteiten: stabiliteit, migratie, veiligheid en economische ontwikkeling.

Een paar cijfers

Kijken we naar de wereldbevolking dan zien we een grote groei: van 2,5 miljard mensen in 1950, naar 4,4 in 1980, en 7,6 in 2017 en we verwachten 11,2 miljard in 2100.
Tegelijkertijd constateren we ook dat de groei afneemt: zo’n 10 jaar geleden groeide de bevolking met 1.24% per jaar, nu is dat percentage afgenomen naar 1.18%
Momenteel leeft zo’n 60% van de bevolking in Azië. Er wordt substantiële groei verwacht in de minst ontwikkelde regio’s in Zuid en West Azië (inclusief India en Bangladesh) en in Noord-Afrika (bijv. Egypte).

De grootste groei gaat komen in Afrika sub-Sahara. We zien momenteel dat de armste landen het hardste groeien in bevolkingsaantal. Deze landen hebben het nu al zwaar en kunnen die bevolkingsgroei niet bijhouden met onderwijs en scholing en werkgelegenheid. De economische groei in deze landen kan simpelweg niet op tegen de steeds stijgende vraag naar onderwijs, gezondheidszorg en werk.

Als economische groei achterblijft en de als de  bevolking doorgroeit leidt dit tot verdere sociaal-economische ontwrichting van vaak toch al kwetsbare samenlevingen. Een heel jonge bevolking, zonder perspectief, draagt bij aan instabiliteit, en aan  risico’s op het gebied van vrede en veiligheid.

Kortom: een snelle bevolkingsgroei gecombineerd met een ongelijke verdeling van welvaart leidt tot een niet duurzame toekomst.

Het belang van SRGR

De fertility rate, het aantal kinderen per vrouw is één van de drivers  van bevolkingsgroei. We zien dat er nog altijd 214 miljoen vrouwen zijn die geen toegang hebben tot anticonceptie. Dat is een conservatieve schatting: deze schatting gaat over getrouwde vrouwen. Terwijl er ook jongeren seksueel actief zijn. Van alle zwangerschappen in ontwikkelingslanden is 39% ongepland. In Sub-Sahara Afrika gebruikt slechts 19% van de getrouwde vrouwen anticonceptie.

Eigen keuzes

Het mensenrechtenperspectief staat centraal in deze discussie: mensen moeten zelf de keuze kunnen maken over hun seksuele leven en het al/niet krijgen van kinderen. Dwang is uit den boze en werkt  volledig contraproductief. Goed beleid, goede seksuele voorlichting, toegang tot anticonceptie, tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg dringt ongewenste zwangerschap terug en zorgt ervoor dat mensen niet meer kinderen krijgen dan ze daadwerkelijk willen. Vrouwen kunnen zich dan vaak beter ontwikkelen, onderwijs blijven volgen en zijn gezonder, net als hun kinderen. Dit heeft positieve impact op hun deelname aan de arbeidsmarkt en economische productiviteit. Ook neemt de druk op openbare voorzieningen hiermee af. 

Zo zien we dat SRGR, niet alleen bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gezondheid en gender gelijkheid, maar SRGR draagt via de factor bevolking en bevolkingsgroei, ook bij aan de Ontwikkelingsdoelen armoedebestrijding, honger, toegang tot onderwijs, water, economische groei, productie en consumptiepatronen.

Willen we iets doen op het terrein van stabiliteit, migratie, veiligheid en economische ontwikkeling voor alle mensen wereldwijd, dan is werken aan de realisatie van SRGR een must. 

Lees ook

Yvonne Bogaarts tijdens lancering MPI
Yvonne Bogaarts Manager advocacy

Reacties