man lees krant
| Auteur: Rineke van Dam | Functie: Medewerker Advocacy

Een gemiste kans voor de liefde

Met de Top bij de Verenigde Naties in New York van 25 tot 27 september eindigt een ruim drie jaar durend proces om tot de opvolgers van de millenniumdoelen te komen. De uitkomst hiervan is de '2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling', oftewel de werelddoelen. Maar hoe zit het met seksuele rechten in deze nieuwe agenda?

Oegandese jongens kletsen met meisje (foto: Nancy Durell McKenna)Met haar 17 kersverse werelddoelen en 169 targets omvat zij drie (sociale, economische en ecologische) dimensies van duurzame ontwikkeling. De agenda is ‘universeel’: voor hier en daar, voor arm en rijk.

Maar hoe zit het eigenlijk met de rechten van mij als vrouw om over mijn lichaam te beslissen? Of jouw recht om zelf te kunnen kiezen wie je lief hebt?

Belangrijke winsten zijn binnengehaald in de werelddoelen, maar tegelijkertijd vallen seksuele rechten opnieuw buiten de boot. 

Transformatief

Zowel het proces om tot deze werelddoelen te komen als de doelen zelf zijn transformatief te noemen. Het maatschappelijk middenveld kreeg vanaf het begin een platform om haar mening te laten gelden. Er waren online consultaties en tijdens de onderhandelingen konden organisaties de delegaties toespreken. Rutgers heeft daar vaak gebruik van gemaakt: zie bijvoorbeeld deze twee statements (week 1 en week 2) tijdens de onderhandelingen afgelopen juli. Dit is een groot verschil met vijftien jaar geleden toen de millenniumdoelen het licht zagen. Als landen de werelddoelen werkelijk serieus gaan nemen, kan het resulteren in het elimineren van discriminerende wetten, het verminderen van ongelijkheid en het bereiken van de meest achtergestelde mensen waar ook ter wereld. Een feestje deze week waard tijdens de top.

Reproductieve rechten

De werelddoelen roepen landen op tot inzet op gendergelijkheid, het beëindigen van geweld tegen vrouwen, en het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid, en reproductieve rechten. Kunnen (jonge) vrouwen aan anticonceptiemiddelen komen? Worden er mogelijkheden geboden voor veilige abortus, en worden abortuswetten waar nodig herzien? En zullen kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenissen tot het verleden gaan behoren? Dit is een aantal voorbeelden waarvan we de komende 15 jaar verbetering moeten zien. Uiteindelijk zal iedere vrouw waar ook ter wereld over haar eigen lichaam moeten kunnen beslissen, als de afspraken in de agenda worden opgevolgd.

Schaduw

Toch zit er ook een schaduwkant aan de werelddoelen. Seksuele rechten worden er totaal niet in genoemd! Wat betekent dit voor vrouwen, jongeren, LHBTQ’s en bijvoorbeeld mensen met hiv om vrij te kunnen beslissen over hun seksualiteit en gezondheid? Zonder acties op het verbeteren van seksuele rechten worden kwetsbare groepen bloot gesteld aan geweld, stigma en discriminatie, en wordt hun toegang tot belangrijke informatie, educatie en zorg beperkt. Het is een enorme gemiste kans dat we dit niet in deze doelen hebben gekregen.

Historisch moment

De top waar wereldleiders inclusief onze eigen minister-president Rutte deze week de werelddoelen zullen aannemen is een historisch moment. Het geeft ons een sterke basis om tot een betere wereld te komen, voor mens en de planeet. Echter vallen seksuele rechten buiten de boot, helaas voor de komende 15 jaar. Samen met activisten over de hele wereld zal ik daarom blijven pleiten dat ook liefde, in vrijheid en veiligheid, een recht is van iedereen. We zullen elke gelegenheid aangrijpen om ervoor te zorgen dat deze gemiste kans voor de liefde wordt rechtgezet.

Rineke van Dam schreef deze blog voor OneWorld-Love

Rineke van Dam
Rineke van Dam Medewerker Advocacy

Reacties