kranten
| Auteur: Yvonne Bogaarts | Functie: Manager Advocacy

BLOG: Twintig jaar na Cairo

Van 7 tot 11 april vond de 47e bijeenkomst van de Commission on Population and Development (CPD) plaats in New York. Dit is een jaarlijks conferentie waarin er gecheckt en vastgesteld wordt of de afspraken die gemaakt zijn op de International Conference on Population and Development (ICPD) van 1994 in Cairo zijn nagekomen. Al deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Programme of Action (Plan van Aanpak), een revolutionair ontwikkelingsplan dat gebaseerd is op een mensenrechtenbenadering.

Thema van deze CPD is ‘De staat van implementatie van de Programme of Action van de International Conference on Population and Development. In wezen betekent dit dat er niet alleen gekeken wordt naar wat er allemaal gebeurd is tot nu toe, maar dat er ook vooruit gekeken wordt.

Update mei 2014

Wat gebeurde er nu echt tijdens CPD 47? Een gesprek met EuroNGO's.
Lees het interview hier.

Update 14 april

Consensus voor einddocument van de CPD

De hele week van de CPD bijeenkomst was het onduidelijk of er wel iets uit de onderhandelingen zou komen. Deze vraag hing tot op het eind als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de gedelegeerden en pleitbezorgers.

Twijfelachtig proces

Het proces waarin naar een resolutie toe werd gewerkt kan op zijn minst twijfelachtig worden genoemd. Toen de onderhandelingen op donderdag ook nog werden geschorst, kregen de gedelegeerden de indruk dat het allemaal voorbij was. Degenen die toen vertrokken, ontdekten de volgende dag dat diezelfde nacht de onderhandelingen weer waren opgepakt. De delegaties gaven die vrijdag wel hun officiële reactie op de resolutie, maar er waren geen VN-verslagleggers. Het was totaal onduidelijk wat een zoveelste ronde aan algemeen commentaar nog kon opleveren, vooral omdat er daarbij niets op papier gezet werd.

Last minute onderhandelingen

Op vrijdag 11 april was de verwarring compleet, sommige pleitbezorgers sliepen die nacht zelfs in de hal van het VN-gebouw op het tapijt dat Qatar had gedoneerd. Een voor-voor laatste versie van de resolutie werd om 9.30 uur gepresenteerd en daarna was er een schorsing van 15 minuten. In die 15 minuten moesten de VN-ambassadeurs tot een beslissing komen. Bijzonder was dat ondanks de vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld, het proces uiteindelijk werd beslist door zes mannen in een kamertje. De vijftien minuten werden een uur, toen twee, toen drie … en na negen uur, toen iedereen allang had opgegeven dat er nog iets uit zou komen, presenteerden de ambassadeurs de onderhandelde resolutie. Deze werd uiteindelijk aangenomen op 12 april om half zes ’s ochtends waarmee de 47ste CPD eindigde kon worden afgesloten. Wat een nacht.

Resolutie

Wat kwam er uit de resolutie? Hernieuwde betrokkenheid bij het Plan van Aanpak en de 
toezegging om het snel ten uitvoer te brengen. Erkenning dat het goed is te blijven hameren op de aanpak van ongelijkheid en discriminatie, die het realiseren van de doelstellingen van de ICPD in de weg staan. Het leverde ook erkenning op dat je te mogen ontwikkelen een universeel en onvervreemdbaar recht is en een integraal onderdeel van de fundamentele rechten van de mens.

Jongeren

De resolutie roept regeringen op om te erkennen dat er verband is tussen de prioriteiten van het ICPD-programma en duurzame ontwikkeling. Het bevestigt opnieuw de noodzaak om gendergelijkheid te bevorderen en weerbaarheid van meisjes en jonge vrouwen en hamert nogmaals op het voorkomen en uitbannen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. De resolutie pakt ook problemen aan zoals migratie, duurzame stadsontwikkeling en oudere mensen, zaken waar de tot nu toe grootste generatie van pubers en jeugd zeker mee te maken krijgen.

De rol van de man

De resolutie neemt ook notie van het einddocument van de regionale conferenties die specifiek regionale ondersteuning geven, ook aan de evaluatie van het Plan van Aanpak van de ICPD. Het onderkent dat gezondheid een voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling en geeft seksuele en reproductieve gezondheid en rechten een centrale plaats bij het realiseren van sociale rechtvaardigheid. En uiteindelijk zijn wij ook heel blij met de centrale rol die jongens en jonge mannen krijgen bij het realiseren van gendergelijkheid, omdat dit nu net een speerpunt is voor Rutgers.

Sterke pleitbezorging

Als we nu zo terugkijken, mag het maatschappelijk middenveld best trots zijn. De regionale VN-conferenties ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de ICPD hebben krachtige einddocumenten opgeleverd. Bovendien pleitten we voor onderhandelingen tijdens de CPD en wilden we geen procedurele resolutie en dat is ook gelukt. Het maatschappelijk middenveld zette in op en toegang voor organisaties die geen speciale VN-status hadden om deel te nemen. Ook dat is ons gelukt. Er waren zo’n 60 vertegenwoordigers uit 47 landen delegaties: een record, waar we trots op mogen zijn.

Sterke supporters

Onze vraagstukken werden gesteund door sterke supporters uit alle hoeken van de wereld. We noemen een paar voorbeelden: Nepal ondersteunde taalgebruik rond abortus; de Filippijnen, de Cook Eilanden, Brazilië en Mongolië waren landen die een lans braken voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit; Libanon waagde het zelfs om op te komen voor SRGR en uit het Arabische blok te stappen; seksuele en relationele vorming heeft een centrale plek gekregen. Er zijn duidelijk zaken in beweging gekomen, het gaat langzaam, maar we gaan wel vooruit.

Update 9 april

Uitbannen van onveilige abortus

Gedurende de CPD bijeenkomst organiseerde de Franse regering samen met IPPF en Equilibres & Populations (een Franse ngo) een neven evenement over abortus. Ik was hierbij aanwezig en wil hier graag mijn ideeën over het uitbannen van onveilige abortussen met u delen.

Schokkende cijfers

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) doen zich elk jaar 85 miljoen ongewenste zwangerschappen voor. Meer dan de helft van deze ongewenste zwangerschappen leiden tot een abortus; een kwart daarvan zijn onveilige abortussen. Tweeëntwintig miljoen keer lopen vrouwen het risico te overlijden of gehandicapt te raken, en dit allemaal in ontwikkelingslanden. Onderzoek van de WHO laat zien dat onveilige abortus in 47.000 van de gevallen eindigt met de dood en dat elk jaar 5 miljoen vrouwen er een handicap aan overhouden.

Preventie

Dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Veel ongewilde zwangerschappen hadden helemaal niet plaatsgevonden, als vooral jonge mensen goede seksuele en relationele vorming zouden krijgen en toegang tot effectieve anticonceptie die ze ook goed weten te gebruiken. Verder kan bijna elke abortus gerelateerde dood of handicap voorkomen worden door veilige, legale abortus en tijdig ingrijpen bij complicaties.

Toegang tot de hulpverlening

Criminalisering of het beperken van legale abortus, vermindert niet de behoefte aan abortus. In tegendeel, veel meer vrouwen zullen hun toevlucht nemen tot illegale en onveilig abortus, wat leidt tot een verhoogd risico en een hoger sterftecijfer. Ook zullen wettelijke beperkingen vrouwen naar het buitenland drijven, wat duur is en riskant. Bovendien krijg je ongelijkheid, omdat alleen rijke mensen zo toegang hebben tot abortus hulpverlening.

Sleutel tot succes

De sleutel tot succes bij het uitbannen van onveilige abortus is simpel:

  • Zorg voor goede seksuele voorlichting;
  • Zorg voor snelle toegang tot anticonceptie en beschikbaarheid van middelen;
  • Zorg voor snelle toegang tot veilige en legale abortusdienstverlening en ruime gelegenheid een abortus te laten doen.

5 april 2014

Terugblik

Na twintig jaar is het nu tijd om te bekijken hoe ver de internationale gemeenschap gekomen is met implementatie van de Programme of Action. Dit proces wordt de Operationele Evaluatie van de ICPD genoemd en bestaat uit een wereldwijd onderzoek, vijf regionale en drie thematische conferenties. Uit de Operationele Evaluatie van de ICPD zijn vooruitstrevende onderhandelde documenten gekomen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Het is nu zaak om vanuit deze Operationele Evaluatie ook een vooruitstrevende agenda te krijgen na september 2014, wanneer de huidige Programme of Action afloopt.

Wat er op het spel staat

Er staat nu heel wat op het spel: zijn alle landen bereid verder te gaan dan alleen seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten (SRG) en de volledige terminologie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) te omarmen? Lukt het ons een expliciet verband te leggen tussen de uitkomsten van de operationele evaluatie van de ICPD en de Ontwikkelingsagenda van na 2015, die momenteel gelijktijdig wordt opgesteld? En als laatste (maar niet minder belangrijk), gaat het ons lukken om erkend te krijgen dat jongeren hun eigen behoeften hebben voor wat betreft seksuele en reproductieve gezondheid?

Suggesties voor de formulering

Het maatschappelijk middenveld heeft de afgelopen weken enorm hard gewerkt om formuleringen te bedenken die het eerste concept document stevigheid kunnen geven. Informeel zijn er al onderhandelingen gaande en de voorzitter van de CPD heeft zelfs vier vice- voorzitters aangesteld om hem in dit proces bij te staan.

Wereldwijde pleitbezorging

Rutgers heeft met partner organisaties in Azië, het Midden-Oosten en Afrika gewerkt om de CPD dit jaar voor te bereiden. Partner organisaties hebben zich ook al laten horen bij de verantwoordelijke ministers en landen vertegenwoordiging en zo aandacht gevraagd voor kwesties op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Na lange discussies en veel beleidsbeïnvloeding door Rutgers en gelijkgestemde organisaties overal ter wereld, heeft de Commissie slechts een paar weken geleden besloten om dit jaar de CPD te sluiten met een onderhandelde resolutie.

Momenteel  zitten vijftien partnerpleitbezorgers, onder wie twee van Rutgers Pakistan en twee medewerkers van het hoofdkantoor van Rutgers, in New York om samen met hun delegaties te werken aan het progressiefst mogelijke resultaat. We hopen op een goede uitkomst en wensen hen veel succes.

 

Yvonne Bogaarts Manager Advocacy

Reacties